Combinatie met andere problematieken

  • Autisme en ADHD gaan frequent samen met leerstoornissen, Gilles de la Tourette, obsessief-compulsieve stoornis en depressie. Deze problemen vormen uiteraard geen bezwaar voor de opstart van een begeleiding.
  • Mensen met autisme zijn tevens kwetsbaar voor psychose. Psychotische periodes sluiten een begeleiding niet uit, maar kunnen in de begeleiding onvoldoende behandeld worden. Er dient daarom bijkomende hulpverlening (in de meeste gevallen medicatie) opgestart te worden.
  • Mensen met ADHD en in mindere mate mensen met autisme zijn kwetsbaar voor verslaving. Verslaving is net als psychose geen absoluut uitsluitingscriterium voor begeleiding, maar een ernstige alcohol- of drugsverslaving dient wel behandeld te worden; anders kan de begeleiding niet opgestart worden.
  • Ook mensen die naast hun autisme of ADHD een bijkomende handicap hebben kunnen bij ons terecht. Er is de nodige expertise aanwezig rond zowel verstandelijke, visuele, auditieve als motorische handicap.
Schuiven naar boven