AMOZ staat voor Anders MOgen Zijn
Niet zo normaal mogelijk
maar jezelf op je best.

Amoz biedt gespecialiseerde begeleiding en coaching voor personen van alle leeftijden met (een vermoeden van) autisme (ASS) en/of ADHD en/of hoogsensitiviteit (HSP) en hun omgeving.

Daarnaast delen we graag onze uitgebreide expertise rond autisme (ASS), ADHD en hoogsensitiviteit (HSP) via vorming, supervisie en cursussen.

We zijn gevestigd in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven.

  AMOZ bestaat uit Lilly Borremans en Ellen Wirix, beiden orthopedagoge.
  • Lilly is oprichtster van AMOZ en begeleidt en coacht volwassenen (vanaf 18 jaar)
    en hun ouders en partners.
    Daarnaast verzorgt zij vormingen, supervisie en groepen.
    Je leest er alles over op deze website.
  • Ellen begeleidt en coacht kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar)en hun ouders.
    Alles hierover vind je op de AMOZ-JUNIOR site.
VERNIEUWDE AMOZ VANAF 2023 - 2024

Amoz is al een paar jaar in transitie. Een weg naar steeds meer van thuis uit werken, steeds meer zoeken naar wat écht bij mij en ons past, steeds meer eenvoud. Zo evolueerden we van een groot team op één centrale locatie naar een klein team op twee locaties. We werken nu allebei rustig vanuit onze eigen consultatieruimte thuis (Lilly Garestalaan 20 en Ellen Bruineveld 132a, allebei in Kessel-Lo), met elkaars steun en nabijheid.

Uiteraard blijft Amoz 100% trouw aan zijn visie en basisprincipes van Anders Mogen Zijn, op zoek naar de beste versie van jezelf, bruggen bouwen tussen mensen, concreet, op maat, krachtgericht en oplossingsgericht werken.

Amoz blijft gespecialiseerd in dezelfde doelgroep – personen met (vermoeden van) autisme (ASS)en/of ADHD (add), maar zal zich nog meer expliciet ook op hoogsensitieve personen (HSP) richten. We behouden onze autisme-adhd-domeinnaam omwille van naambekendheid en praktische redenen, maar voel je als HSP absoluut even welkom! Uiteraard blijven ook partners, ouders en de ruimere omgeving tot onze doelgroep behoren. De missie om bruggen te bouwen tussen mensen met en zonder ASS, ADHD, HSP is immers onveranderd gebleven.

Voortaan schrap ik normaal uit elke kronkel in mijn hoofd. Voortaan ben ik bijzonder, dat heb ik mijzelf beloofd. (Lizismore)

Schuiven naar boven