WIE ben ik?

Lilly Borremans

Klinisch orthopedagoge, gespecialiseerd in autisme, adhd en hsp

 • Oprichtster van Amoz in 2008
 • Individuele begeleiding en coaching van volwassenen met (een vermoeden van) autisme (ASS) en/of ADHD en/of hooggevoeligheid (HSP)
 • Begeleiding van de omgeving (partners, ouders) van mensen met (een vermoeden van) autisme (ASS) en/of ADHD en/of hooggevoeligheid (HSP)
 • Groepsaanbod voor mensen met autisme en hun ouders en partners
 • Supervisie van mensen die professioneel bezig zijn met autisme en/of adhd
 • Vormingen rond autisme en/of adhd
 • Speciale affiniteit met hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen
 • Opleiding in en ervaring met mindfulness

Mijn verhaal

Mezelf zou ik typeren als een eerlijke, enthousiaste persoonlijkheid, met een grote openheid voor alle soorten mensen. Levensgenieter, mama van twee zonen en metgezel van trouwe bordercollie. Ik hou van natuur, eenvoud, diepe verbinding met mensen.​

Deze job is een heel bewuste keuze voor mij. Ik hou van het intense, persoonlijke contact met mensen en vind het erg boeiend om mensen de weg te helpen vinden naar wie ze zijn.​

Toen ik 16 was, wist ik al dat ik “iets met autisme” te doen had in deze wereld. Van bij het begin vond ik het intrigerend en verrijkend om ondergedompeld te worden in het autistisch denken/waarnemen/beleven, wat het ‘normaal’ dat ik tot dan toe voorgeschoteld kreeg oversteeg en in vraag stelde. Het werd een missie om mensen met autisme toe te laten hun mooie zelf te zijn, om de omgeving van mensen met autisme deelgenoot te maken van deze eigenheid, evenals om mensen met autisme te helpen iets te begrijpen van de standaard manier van denken en ervaren. Ik herken veel van cliënten met autisme, zeker in de overlap met mijn hoogsensitieve manier van zijn.

Mensen met adhd kwamen later op mijn weg – ik blijk er gewoon heel natuurlijk goed mee te klikken. Ik vind het steeds heel boeiend en aangenaam om mensen met ad(h)d in hun eigenheid te leren kennen, te stimuleren en te helpen hun leven te organiseren. Heel wat adhd-talenten trekken me aan en voor heel wat adhd-beperkingen kan ik gemakkelijk compenseren.

Na de geboorte van mijn oudste zoon (2007) besefte ik hoezeer ik zelf hooggevoelig ben, hoe dat mijn eigen anders-zijn verklaarde. Ik ben me erin gaan verdiepen, oorspronkelijk voor mezelf. Vervolgens merkte ik hoe steeds meer hooggevoelige mensen (al dan niet met autisme en/of adhd) mijn pad kruisten, hoe heerlijk vanzelf dat contact ging, hoe voldoeninggevend die begeleidingen waren. Hoog tijd dus om na al die jaren hooggevoeligheid ook meer officieel een plekje te geven in mijn begeleidingsaanbod!

​Wat volgens mij de essentie is van wat ik doe in mijn job: Ik help anderen groeien door de kwaliteiten in te zetten die voor mij zo vanzelfsprekend zijn. Onvoorwaardelijke aanvaarding, openheid voor alle soorten mensen (Anders Mogen Zijn), groot geloof in het goede en het groeipotentieel van mensen. Empathisch maar ook structurerend, reflectief, met oog voor waar en hoe verbetering mogelijk is, eerlijk en direct. 

Het is geweldig om te voelen hoe authentiek mensen bij me zijn, om de intense connectie te voelen die uitgaat van wezenlijk contact en deelgenoot te zijn van essentiële processen bij mensen. Dankbaar en geïntrigeerd zie ik hoe mijn eigen groeiprocessen plaats vinden in onderlinge wisselwerking met cliënten en hoe ik anderen kan helpen in de groeiprocessen die ik zelf heb doorgemaakt.

Mijn hond Luna

Ik heb een hond. Een lieve, zachte bordercollie, Luna.

Wanneer je niet van honden houdt, kom je niet in contact met haar.

Wanneer je wel van honden houdt, kan ze bij de sessies aanwezig zijn. Luna is niet opgeleid als therapiehond, maar ik merk dat ze soms wel deze functie vervult wanneer mensen hevige emoties hebben.

De wandelcoachings doe ik liefst met haar erbij.

Mijn professionele achtergrond

 • 1996 (16 jaar) : besef dat ik iets in de wereld te zetten had voor mensen met autisme en rond mensen zichzelf laten zijn in deze wereld
 • 1998-2003 : master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek, met daarbinnen alles gekozen wat mogelijk was over autisme, adhd en therapie – bij KULeuven
 • 2003-2005 : opvoedster/begeleidster bij volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking en ‘gedragsproblemen’, waaronder autisme – bij Ave Regina en De Klink
 • 2005 : gestart als zelfstandig orthopedagoge
 • Begin 2005: begeleidster en leerkracht voor kinderen en jongeren met leerstoornissen, autisme, adhd bij Eureka onderwijs
 • 2005- 2009 : diagnostiek en begeleiding van mensen met autisme, adhd (en soms andere ontwikkelingsstoornissen) bij Indigo vzw, centrum voor ontwikkelingsstoornissen
 • 2008 : opstart eigen praktijk AMOZ- Andersmogenzijn te Kessel-Lo, Leuven ! Aanvankelijk zowel diagnostiek als begeleiding voor volwassenen met autisme en/of adhd. Al gauw enkel nog begeleiding en coaching én een groeiend team, voor alle leeftijdsgroepen…

Opleidingen en vormingen

Basisopleiding : master in de pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek (KULeuven)

 • Binnen deze opleiding zo veel mogelijk richting autisme, adhd en therapie. 

​Heel wat gerichte vormingen rond autisme bij Autisme Centraal in Gent, waaronder :

 • 6 daagse Oplossinsgericht werken met mensen met autisme
 • 2 daagse Psychologische begeleiding bij mensen met autisme
 • 2 daagse Zintuiglijke waarneming bij mensen met autisme
 • Relaties en seksualiteit bij mensen met autisme
 • Autisme en emoties
 • De jaarlijkse studiedagen/masterclasses en andere 1daagse vormingen

Permanente vorming rond autisme, waaronder recent :

 • Omgaan met agressief gedrag bij kinderen met autisme- Atlass
 • Interoceptie/proprioceptie en de impact op het reguleren van emoties- Steven Degrieck
 • Het voorspellend brein – Peter Vermeulen

Heel wat training rond mindfulness (op de eerste plaats voor mijn persoonlijk proces), waaronder :

 • 8 weken mindfulnesstraining (MBCT), 8 weken compassie/heartfulnesstraining en verdiepingsdagen bij IAM
 • 3 daagse Mindfulness en autisme bij Annelies Spek
 • Heel wat andere meditatiedagen en retraites

Heel veel literatuur rond autisme, adhd en HSP.

 • Boeken, tijdschriften, online

Officiële gegevens

Ondernemingsnummer : 0821 – 003 – 644

Erkend als klinisch orthopedagoge. Visumnummer : 295275
Registratienummer van de Vlaamse Vereniging Orthopedagogen : 1710209

Rekeningnummer (IBAN) BE44-0636-4763-1245

Contact: , 0496 761765

Schuiven naar boven