Aanbod

Amoz combineert de begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme(spectrumstoornis) en/of ad(h)d met het doorgeven van inzichten over autisme(spectrumstoornis) en/of ad(h)d aan ouders, partners en de bredere omgeving.

In deze begeleiding gaan we samen op zoek naar wie jij bent, met jouw sterke en minder sterke kanten, naar wat jouw weg is in het leven, wat jouw doelen zijn en hoe we die kunnen realiseren. We werken heel praktisch en concreet. We proberen de wereld en de mensen om je heen meer (be)grijpbaar te maken. De communicatie wordt aangepast aan wat voor jou duidelijk en hanteerbaar is.

» Meer over coaching autisme.

Deze begeleiding wordt vormgegeven op maat van je kind. Wat autisme juist betekent en hoe het zich kan uiten in je leven, wordt op een aangepaste (op maat van je kind) en hanteerbare wijze uitgelegd. Het doel van de begeleiding is de wereld voor je kind meer (be)grijpbaar en hanteerbaar te maken. Samen met je kind gaan we op zoek naar wie hij of zij juist is, waar hij of zij goed in is en wat iets minder goed lukt. Met een focus op sterke kanten, maar ook met aandacht voor de ontwikkeling van de iets minder ontwikkelde punten.

» Meer over begeleiding van kinderen met autisme.

In deze begeleiding gaan we samen op zoek naar wie jij bent, met jouw sterke en minder sterke kanten, naar wat jouw weg is in het leven, wat jouw doelen zijn en hoe we die kunnen realiseren. We werken heel praktisch en concreet. Je krijgt de kans om je verhaal te doen. We zoeken samen naar oplossingen voor moeilijkheden en naar manieren om alles georganiseerd te krijgen.

» Meer over coaching adhd.

Deze begeleiding wordt vormgegeven op maat van je kind. Wat adhd juist betekent en welke moeilijkheden je hierdoor kan ondervinden, wordt op een aangepaste en hanteerbare wijze aan je kind (op maat van je kind) uitgelegd. Het doel van de begeleiding is je kind op een praktische en concrete manier helpen om te gaan met zijn of haar adhd. Samen met je kind gaan we op zoek naar wie hij of zij juist is, waar hij of zij goed in is en wat iets minder goed lukt. Met een focus op sterke punten, maar ook met aandacht voor de moeilijkheden en problemen waar je kind tegenaan botst en begeleiding bij het omgaan hiermee

» Meer over begeleiding van kinderen met adhd.

Samen kijken we wat je momenteel het meest nodig hebt. Misschien heb je nood aan een officiële diagnose. In dat geval werkt Amoz voor volwassenen samen met Indigo vzw zodat de diagnostiek op een multidisciplinaire, erkende manier kan gebeuren. Bij kinderen en jongeren is een officiële diagnose enkel mogelijk indien dit kind naar ons wordt doorverwezen door een kinderpsychiater.

Misschien hoef je niet per se een officiële diagnose, maar brengen we wel jouw huidige functioneren in kaart, met jouw sterke en minder sterke kanten, en zetten we van daaruit een begeleiding of coaching op. Deze begeleiding is vergelijkbaar met de coaching en begeleiding die hierboven beschreven staat, naargelang jouw profiel meer aansluitend bij autisme dan wel adhd.

Partners worden met toestemming betrokken bij de begeleiding van hun partner met autisme of adhd. We proberen samen meer inzicht te krijgen in het autisme/de adhd van je partner. Indien nodig wordt een vorm van relatiebegeleiding gestart. De partner kan ook individueel bij ons in begeleiding komen, zelfs wanneer er slechts een vermoeden van een diagnose is. De bedoeling is dan de draagkracht en het inzicht te verhogen om zo nog beter met het anders-zijn van je partner te leren omgaan. Bij voldoende vraag wordt ook een partnercursus rond autistisch denken en waarnemen en/of een partnergespreksgroep gestart, die de mogelijkheid biedt steun te vinden bij andere partners.

» Zie ook de groep voor partners van mensen met autisme

Ouders van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of adhd kunnen bij ons terecht voor individuele begeleiding in het begrijpen van hun zoon of dochter en samen zoeken naar de meest geschikte aanpak van hun zoon of dochter. Ouders worden met toestemming van hun zoon of dochter betrokken bij de begeleiding van hun kind. Indien nodig wordt een gezinsbegeleiding opgestart, met ruim aandacht voor afspraken en conflictbeheersing. Bij voldoende vraag wordt ook een oudercursus rond autistisch denken en waarnemen en/of een oudergespreksgroep gestart, die de mogelijkheid biedt steun te vinden bij andere ouders.

» Zie ook de oudercursus autisme voor ouders van jongeren en volwassenen en voor ouders van kinderen en jongeren.

Naast de begeleiding van mensen met autisme en/of ADHD en hun ouders en partners, biedt Amoz ook vormingen aan over autisme en/of ADHD. In deze vormingen proberen we inzicht te geven in hoe mensen met autisme en/of adhd functioneren en hoe hier best op ingespeeld kan worden. Alle bijkomende thema’s kunnen aan bod komen; de vorming wordt steeds afgestemd op het doelpubliek en de specifieke vraag.

Lees verder in vorming autisme en adhd.

Amoz organiseert geregeld een groepsaanbod: een cursus communicatieve vaardigheden voor volwassenen met autisme, een oudercursus voor ouders van volwassenen met autisme en een gespreksgroep voor partners van mensen met autisme. Deze groepen worden telkens hernomen bij voldoende inschrijvingen, dus aarzel niet het te laten weten als je interesse hebt!

» Meer info over het groepsaanbod.

Schuiven naar boven