Aanbod

Amoz combineert de begeleiding en coaching van ouders van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme(spectrumstoornis) en/of ad(h)d met het doorgeven van inzichten over autisme(spectrumstoornis) en/of ad(h)d aan ouders, partners en de bredere omgeving.

Loader image

In deze begeleiding gaan we samen op zoek naar wie jij bent, met jouw sterke en minder sterke kanten, naar wat jouw weg is in het leven, wat jouw doelen zijn en hoe we die kunnen realiseren. We werken heel praktisch en concreet. We proberen de wereld en de mensen om je heen meer (be)grijpbaar te maken. De communicatie wordt aangepast aan wat voor jou duidelijk en hanteerbaar is.

» Meer over coaching autisme.

In deze begeleiding gaan we samen op zoek naar wie jij bent, met jouw sterke en minder sterke kanten, naar wat jouw weg is in het leven, wat jouw doelen zijn en hoe we die kunnen realiseren. We werken heel praktisch en concreet. Je krijgt de kans om je verhaal te doen. We zoeken samen naar oplossingen voor moeilijkheden en naar manieren om alles georganiseerd te krijgen.

» Meer over coaching adhd.

Samen kijken we wat je momenteel het meest nodig hebt. Misschien heb je nood aan een officiële diagnose. In dat geval verwijzen we door naar andere instanties. Amoz stelt zelf geen diagnoses.

Misschien hoef je niet per se een officiële diagnose, maar brengen we wel jouw huidige functioneren in kaart, met jouw sterke en minder sterke kanten, en zetten we van daaruit een begeleiding of coaching op. Deze begeleiding is vergelijkbaar met de coaching en begeleiding die hierboven beschreven staat, naargelang jouw profiel meer aansluitend bij autisme dan wel adhd.

Partners worden met toestemming betrokken bij de begeleiding van hun partner met autisme of adhd. We proberen samen meer inzicht te krijgen in het autisme/de adhd van je partner. Indien nodig wordt een vorm van relatiebegeleiding gestart. De partner kan ook individueel bij ons in begeleiding komen, zelfs wanneer er slechts een vermoeden van een diagnose is. De bedoeling is dan de draagkracht en het inzicht te verhogen om zo nog beter met het anders-zijn van je partner te leren omgaan. Bij voldoende vraag wordt ook een partnercursus rond autistisch denken en waarnemen en/of een partnergespreksgroep gestart, die de mogelijkheid biedt steun te vinden bij andere partners.

» Zie ook de groep voor partners van mensen met autisme

Kinderen en jongeren met autisme, adhd en/of hsp kunnen bij ons terecht voor individuele begeleiding en coaching. Ouders van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, adhd en/of hsp kunnen bij ons terecht voor individuele begeleiding in het begrijpen van hun zoon of dochter en samen zoeken naar de meest geschikte aanpak van hun zoon of dochter. Ouders worden met toestemming van hun zoon of dochter betrokken bij de begeleiding van hun kind. Indien nodig wordt een gezinsbegeleiding opgestart, met ruim aandacht voor afspraken en conflictbeheersing. Bij voldoende vraag wordt ook een oudercursus rond autistisch denken en waarnemen en/of een oudergespreksgroep gestart, die de mogelijkheid biedt steun te vinden bij andere ouders.

» Zie ook de oudercursus autisme voor ouders van jongeren en volwassenen en voor ouders van kinderen en jongeren.

Naast de begeleiding van mensen met autisme en/of ADHD en hun ouders en partners, biedt Amoz ook vormingen aan over autisme en/of ADHD. In deze vormingen proberen we inzicht te geven in hoe mensen met autisme en/of adhd functioneren en hoe hier best op ingespeeld kan worden. Alle bijkomende thema’s kunnen aan bod komen; de vorming wordt steeds afgestemd op het doelpubliek en de specifieke vraag.

Lees verder in vorming autisme en adhd.

Amoz organiseert geregeld een groepsaanbod: een cursus communicatieve vaardigheden voor volwassenen met autisme, een oudercursus voor ouders van volwassenen met autisme en een gespreksgroep voor partners van mensen met autisme. Deze groepen worden telkens hernomen bij voldoende inschrijvingen, dus aarzel niet het te laten weten als je interesse hebt!

» Meer info over het groepsaanbod.

Schuiven naar boven