Aanbod

DIT IS HET AANBOD BIJ LILLY : VOLWASSENEN, VORMING, SUPERVISIE
AANBOD KINDEREN EN JONGEREN : CHECK AMOZ JUNIOR

Mijn aanbod is gebaseerd op mijn uitgebreide expertise rond ASS (Autisme), ADHD en HSP (Hoogsensitiviteit).
Op de eerste plaats bied ik individuele begeleiding en coaching van volwassenen met (een vermoeden van) autisme/ ASS, ADHD en/of hooggevoeligheid/HSP, en hun ouders en partners. 
Daarnaast bied ik groepsbegeleiding, vorming en supervisie rond autisme/ASS, ADHD en hoogsensitiviteit/HSP.

Individuele begeleiding en coaching

van volwassenen met (een vermoeden van) autisme (ASS), ADHD en/of hooggevoeligheid (HSP)

We gaan samen op weg.

Ik sta naast je en geef de begeleiding/coaching volledig op jouw maat vorm.

We bekijken in een eerste gesprek samen wat je noden en verwachtingen zijn en hoe ik hieraan tegemoet kan komen. Als je zelf niet weet wat je nodig hebt, komen we hier samen wel achter.

Een begeleidingssessie duurt een uur en gaat door in mijn consultatieruimte of in de natuur rondom.

Meestal lukt het mij om aan het einde van de sessie te zorgen voor de essentie op foto, kopie of mail, zodat je hier achteraf op kan terug vallen.

Dit zijn dingen die heel vaak aan bod komen in de begeleiding :

 • Jou echt horen, zien, begrijpen, ontvangen. In heel je verhaal, in al wat je meemaakt. In waar je echt niet zo alleen in bent dan je nu misschien denkt.
 • Orde brengen in de chaos in je hoofd.

 • Inzicht geven in je (vermoeden van) ASS (autisme), ADHD, HSP (hooggevoeligheid), of dat van je kind of partner. Zo vallen vaak vele puzzelstukjes op zijn plaats. 
 • Mee op zoek naar wie je bent, met je ASS / ADHD/ HSP, maar ook los daarvan.
 • Jezelf aanvaarden zoals je bent
  • ​Je sterke kanten maximaal ontplooien en inzetten
  • Je valkuilen herkennen, bijsturen of compenseren waar dat gewenst is
  • Je leven beter afstemmen op wie jij bent en wat je nodig hebt
 • Samen bekijken hoe je je eigenheid aan je omgeving kan communiceren en ermee kan omgaan.

 • Je leven mee vorm geven, structureren, plannen, organiseren, en zelf de vaardigheid ontwikkelen om dit te doen en vol te houden.
 • Tips om je aandacht te verbeteren, om afleiding uit te schakelen, om minder te vergeten, om om te gaan met slecht tijdsbesef en uitstelgedrag

 • Tips om je communicatie te verbeteren – jezelf beter kunnen uitdrukken en anderen beter begrijpen
 • Je sociaal netwerk uitbouwen
 • Je oriënteren naar wat jij nodig hebt van literatuur, websites, organisaties, hulpverlening, lotgenotencontact, tegemoetkomingen,…

 • Omgaan met emoties en gedachten:
 • ​Emoties durven voelen. Samen met jou ernaar kijken en erbij blijven. Emoties leren herkennen, benoemen, thuisbrengen, uitdrukken.
 • Omgaan met gedachten die niet-helpend zijn. Er niet meer mee samenvallen. Meer helpende gedachten ontwikkelen en versterken.

 • Omgaan met stress en prikkels/ overprikkeling.
 • Tips om om te gaan met je prikkelgevoeligheid
 • Overprikkeling en meltdowns/shutdowns voorkomen en ermee omgaan.
 • Je balans tussen draagkracht/energiegevers en draaglast/ energienemers herstellen

 • Meer geluk, vreugde, dankbaarheid en verbinding in je leven ervaren.
 • Je helpen meer verbinding (terug) te vinden met jezelf, je lichaam, de natuur, anderen.

 • ​Je omgeving betrekken, als jij dat wenst, zodat jullie elkaar beter kunnen begrijpen en beter met elkaar kunnen samenleven.

​Dit doe ik wel:

 • Begeleiding en coaching
 • Begeleiding en coaching ook bij enkel een vermoeden van autisme/adhd/hsp
 • Psychologische begeleiding 
 • Orthopedagogische begeleiding 
 • Psycho-educatie
 • Afstemming tussen ouders en kinderen
 • Afstemming tussen partners
 • Aanleren van vaardigheden

Dit doe ik niet:

 • Diagnostiek (bij samenwerking vind je wie dit wel doet)
 • Diepgaandere therapie
 • Trauma-therapie
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Medicamenteuze opvolging (bij samenwerking vind je wie dit wel doet)
 • Thuisbegeleiding
 • Crisishulp (bij links vind je waar je wel terecht kan)
 • Behandeling psychose of verslaving (deze dient in behandeling te zijn voor begeleiding bij mij)

Locatie: Garestalaan 20, 3010 Kessel-Lo, of wandelen van hieruit, of eventueel online

Prijs : 70 euro per uur

Aanmelden: enkel tijdens aanmeldweken, momenteel pas eind 2025 terug mogelijk, via het aanmeldformulier op deze website

Groepsbegeleiding, vorming en supervisie

Groepsbegeleiding

Helaas is het sinds corona door de extreme drukte en gebrek aan locatie om groepen te laten doorgaan niet realistisch gebleken om op regelmatige basis groepen te organiseren. Het kriebelt wel om dit ten laatste september-oktober 2024 weer mogelijk te maken.

Volgende groepen werden reeds eerder georganiseerd binnen AMOZ en kunnen in de toekomst terug aan bod komen :

 • Cursus autisme voor ouders (en grootouders) van kinderen/jongeren/volwassenen met autisme/ASS
 • Gespreksgroep voor partners van mensen met autisme/ASS
 • Psycho-educatiegroep voor volwassenen met autisme/ASS

Lilly speelt tevens met het idee om een psycho-educatiegroep of gespreksgroep specifiek voor vrouwen met autisme/ASS te organiseren.

De groepen Wegwijs in communicatie voor mensen met autisme en Mindfulness voor mensen met autisme zullen voorlopig niet meer georganiseerd worden.

Interesse in één of meerdere groepen? Mail naar .
Dit verplicht je tot niets. Je wordt dan verder op de hoogte gehouden wanneer er iets start.

Sowieso worden groepen ruim op voorhand hier op de website aangekondigd.

Locatie : nader te bepalen groepslocatie in Leuven / Kessel-Lo

Prijs: Wisselt naargelang de duur en grootte van de groep – van 10 tot 20 euro per uur.

Aanmelden: nog niet mogelijk, je kan wel je interesse doorgeven via mail naar

Vorming

Door de jaren heen heb ik (Lilly) heel wat kennis en inzichten rond autisme en adhd vergaard. Enerzijds door heel veel te lezen, door opleiding en vorming te volgen, door deel te nemen aan werkgroepen. Maar anderzijds zeker ook door wat mensen met autisme en adhd mij zelf leerden en leren tijdens de vele begeleidingssessies. Ik geef deze inzichten heel graag door aan alle anderen die op welke manier dan ook te maken hebben met mensen met autisme en/of adhd. 

Het publiek voor vorming is zeer divers: psychologen, pedagogen, dokters, paramedici, leerkrachten, vrijwilligers, (groot)ouders, broers en zussen, partners, enz. 

Inhoud en vorm worden aangepast aan de specifieke vraag. Gewoonlijk wordt ofwel een vorming over autisme, ofwel een vorming over adhd gevraagd. De combinatie is enkel mogelijk als er minstens twee uur tijd voorzien wordt. Ook vorming specifiek rond de dubbeldiagnose autisme+adhd is mogelijk.

Er wordt vertrokken van een concrete uitleg van wat autisme en/of adhd is, doorspekt met voorbeelden. De focus ligt vervolgens, afhankelijk van de vraag en het doelpubliek, op het omgaan en communiceren met mensen met autisme en/of , aanpassingen op school, diagnostiek, hulpverleningsaanbod, psychologische begeleiding,… Alle specifieke thema’s (bv. autisme of ADHD en partnerrelaties, autisme of ADHD in de werksituatie, …) zijn bespreekbaar. Er is steeds de mogelijkheid tot vraagstelling en interactie.

Locatie : naar jouw keuze, liefst niet te ver uit de buurt van Leuven

Prijs : Offerte op maat mogelijk. Richtprijs: 100 euro per uur. Verplaatsingstijd aan 50 euro per uur + reële onkosten.

Aanvragen: doorlopend mogelijk, mail naar om te bekijken wat mogelijk is en wanneer we iets kunnen inplannen!

Supervisie

Professionals (psychologen, orthopedagogen, therapeuten, coaches, teams) komen geregeld voor enkele supervisie sessies bij me terecht, vaak rond specifieke casussen. Soms loop je ook als professional immers even vast. Dan heb je nood aan iemand die mee kijkt, mee nadenkt. Met mijn bijna 20 jaar specifieke ervaring in autisme en adhd, kijk en denk ik graag met je mee. Zo komen we bij inzichten, tools, elementen waar je alleen nooit bij geraakt was en kan je weer verder.

Daarnaast begeleid ik -vaak in wat langere trajecten- professionals  en teams die hun expertise in autisme en/of adhd willen vergroten. Ik geef uitleg over autisme en/of adhd en hoe hiermee rekening houden in begeleiding, therapie, coaching. Ik geef concrete tools en instrumenten om met mensen met autisme en/of adhd aan de slag te gaan. En net als hierboven kijk ik mee, denk ik mee, rond casussen, waarbij ik vaak concreet materiaal kan aanreiken dat je vervolgens ook ruimer kan gaan inzetten.

Locatie : individuele supervisie kan in mijn consultatieruimte, Garestalaan 20, 3010 Kessel-Lo, of eventueel online. Supervisie van een team kan ook ter plaatse indien regio Leuven.

Prijs : Individueel 70 euro voor een sessie van een uur. In teamverband 85 euro per uur. Verplaatsingstijd aan 50 euro per uur + reële onkosten.

Aanvragen: doorlopend mogelijk, mail naar om te bekijken wat mogelijk is en wanneer we iets kunnen inplannen!

Schuiven naar boven