HOE (prakt-financ)

Algemene werkwijze

 • Tijdens het eerste gesprek brengen we samen uw hulpvraag in kaart. We starten de begeleiding op maat van uw hulpvraag en sturen deze graag bij waar nodig. Geef het dus zeker aan als u dingen anders wenst. Regelmatig staan we even stil bij de begeleiding, om zo nodig bij te sturen.
 • We werken steeds met sessies van één uur.
 • We trachten u aan het einde van de sessie of na de sessie de essentie mee te geven (op foto, mail of kopie).
 • We werken concreet, praktisch, in het hier en nu.
 • Hier vindt u de visie terug van waaruit wij werken.

 

Wat meer uitleg bij het inschattingsgesprek

 • Na het aanmeldmoment wordt de mogelijkheid geboden om een inschattingsgesprek in te plannen.

 • Dit is geen verplichting. Het al dan niet houden van een inschattingsgesprek verandert de wachttijd voor verdere begeleiding niet.

 • In een inschattingsgesprek kijken we samen wat we voor u kunnen betekenen en op welke manier.  Tevens kunnen we dan ook al inschatten of er bijkomende hulpverlening nodig zou zijn en kunnen we jou indien nodig nu reeds correct verwijzen.

 • Op deze manier willen we jou tijdens het wachten reeds wat op weg helpen.   Zo'n gesprek kan sneller plaats vinden dan de begeleiding kan opstarten (ieder van ons voorziet hiervoor elke week een plaatsje).

 • Je betaalt dezelfde prijs als voor een gewone consultatie.

 

Tarief en terugbetaling

 • Een sessie van 1 uur kost 70 euro - dit zowel voor het inschattingsgesprek als voor de begeleidingssessies.

 • Betaling gebeurt ter plaatse: bij voorkeur cash of met de mobiele telefoon via QR-code (Payconiq/Bank-app). Er is GEEN Bancontact.

 • Voor het maken van verslagen, wordt een bijdrage van 30 euro per uur aangerekend.
 • Tussendoor mailen of bellen kan, maar houden we veelal kort. Lange telefoons zullen aan de normale tarieven van begeleiding worden verrekend.
 • Jaarlijks wordt bekeken of een tariefwijziging zich opdringt op basis van de gezondheidsindex. Deze gaat dan in vanaf januari en wordt ten laatste begin december aangekondigd.
 • Betaling met PVB (PersoonsVolgendBudget) is eveneens mogelijk. We stellen dan een overeenkomst met u op voor auticoaching.

 • De meeste mutualiteiten betalen begeleidingssessies reeds gedeeltelijk terug. CM betaalt bv. 10 euro per sessie terug voor 24 sessies (15 euro voor leden met VT). Op deze website vindt u een overzicht met de terugbetaling bij alle mutualiteiten.

 • Helaas konden wij niet toetreden tot de conventie voor klinisch psychologen en orthopedagogen (er is slechts budget voor een klein deel van onze beroepsgroep). U kan bij ons dus geen gebruik maken van begeleiding aan 12 euro per sessie.

 • Dankzij een samenwerking met UCLL hebben alle studenten die naar UCLL gaan recht op 12 sessies aan een tarief van 15 euro - UCLL legt de rest op.

 

Annulatiebeleid

We verwachten een wederzijds engagement om de afspraken te laten doorgaan. 

Verwittigen van afwezigheid of verplaatsen van afspraken kan op of 0496/76 17 65.

 • Afspraken die minstens 48u op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend.
 • Afspraken die niet geannuleerd worden, worden altijd aangerekend.
 • Voor afspraken die de laatste 48 uur geannuleerd worden, kan u iets aangerekend worden. Bij overmacht (ziekte, ongeval, ziekenhuisopname) wordt dit de eerste keer (en elk jaar opnieuw de eerste keer) niet aangerekend. Bij andere redenen wordt dit wel volledig aangerekend.
 • Verschijn je later op de afspraak, doen we een kortere afspraak aan het tarief van een volledige afspraak.

Hebt u problemen met het nakomen van afspraken, meldt het ons, we bekijken samen hoe we u hierbij kunnen helpen !

Schuiven naar boven