HOE?

De VISIE van waaruit wij werken :

Anders mogen zijn

Zie je het bordeaux en het oker mannetje in ons logo? Ze staan voor twee mensen die anders zijn. En evenwaardig, even mooi.

AMOZ staat voor Anders MOgen Zijn
Niet zo normaal mogelijk
maar jezelf op je best

Je mag helemaal zijn wie je bent. Je bent -gelukkig- heel anders dan anderen. Je hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk’ te worden. De bedoeling is leren leven met (mogen) beperkingen hebben. Moeilijke situaties leren zien als een uitdaging om er goed mee om te gaan. We zoeken hoe we er voor jou het allerbeste van kunnen maken, hoe jij het best kan functioneren in deze maatschappij. Je hoeft niet compleet te veranderen. We proberen je ASS/ADHD/HSP helemaal niet ‘weg’ te krijgen, want er zitten ook positieve kanten aan. Maar het zal wel nodig en goed zijn om in sommige dingen te groeien. En tegelijk gaan we proberen jouw sterke kanten nog te versterken en erop te bouwen. Bovendien kijken we naar de omgeving waarin je leeft, en helpen we ouders/partners/collega’s/… om jou te begrijpen en een manier te vinden die zowel hen als jou recht aandoet.

Voortaan schrap ik normaal uit elke kronkel in mijn hoofd. Voortaan ben ik bijzonder, dat heb ik mezelf beloofd. (Lizismore).

If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. (Maya Angelou).

Bruggen bouwen

Zie je hoe de armen van de mannetjes een brug vormen is ons logo? Ze staan voor het bouwen van bruggen tussen mensen met autisme(spectrum) en/of adhd en/of hsp hun omgeving.

Via individuele begeleiding en coaching van volwassenen, ouders van kinderen en jongeren met autisme(spectrumstoornis) en adhd, willen we bijdragen aan hun kwaliteit van leven én samenleven. Via begeleiding en vorming van ouders, partners en de bredere omgeving geven we de nodige inzichten en ondersteuning om het samenleven verder mogelijk te maken. Door volop in te zetten op zowel de personen zelf als hun omgeving, dragen we maximaal bij aan stevige bruggen tussen soms zo verschillende werelden.

“Erken dat we gelijkwaardig vreemd zijn voor elkaar,
dat mijn manier van zijn niet alleen een beschadigde versie van de uwe is.

Werk met me mee om bruggen tussen ons te bouwen.

(Jim Sinclair)

 

Samen op weg

We geloven dat jij jouw ‘weg’ al in je hebt, dat ik je er alleen mee naartoe moet leiden, je meer jezelf laten worden. We staan niet boven jou en we gaan je weg niet uitstippelen. We staan naast je. We zoeken samen waar jij echt naartoe wil en hoe we dat kunnen realiseren. Zodat jij het beste uit je leven kan halen, en zodat je het mooiste wordt wat je maar worden kan: jezelf.

 

Geloof in het goede in jou, en in alle mensen

We geloven in het goede van mensen, van àlle mensen. We geloven dat er een goede kern zit in jou, ongeacht je problematiek of voorgeschiedenis. Natuurlijk zullen we je gedrag niet steeds goedkeuren, maar we zullen het proberen te begrijpen en er zo nodig een alternatief voor proberen te bieden. Het is onze bedoeling iemand te zijn die altijd achter jou staat en oprecht in jou gelooft. We geloven dat jij en je omgeving kunnen veranderen en groeien, als je dat zelf wil en met bepaalde grenzen uiteraard, maar voldoende om steeds een perspectief te hebben.

Schuiven naar boven