Samenwerking en links

Samenwerking

Dit zijn mensen met wie we rechtstreeks samen werken en regelmatig in overleg gaan.

Ellen Wirix , orthopedagoge. Zij verzorgt onder de naam Amoz Junior de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme/adhd/hsp te Kessel-Lo.

Katelijn De Queecker, psychiater, voor medicamenteuze en psychatrische ondersteuning voor volwassenen te Leuven.

Voor een meer lichaamsgerichte aanpak werken we samen met SHIATSU-therapeute Erika Bruyninckx te Kessel-Lo. Haar behandeling is ook afgestemd op mensen met autisme/adhd/hsp. www.shiatsuhetnest.be

Doorverwijzing

Dit zijn mensen en diensten met wie we goede ervaringen hebben en naar wie we met een gerust hart doorverwijzen. Overleg is uiteraard ook hier altijd mogelijk.
Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.
  • Dr. Lore Leempoels. Zij is kinderpsychiater, gevestigd in Kessel-Lo. Domein K.
  • Kristel Peeters- De Vliegeraar. Zij is kinderpsychiater, gevestigd in Kessel-Lo. 
  • Met lange wachtlijst: C.O.S’n (= Centra voor ontwikkelingsstoornissen) en RCA (= Referentie Centra Autisme)
Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van adhd:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van adhd:
Voor medicatie bij volwassenen: 
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.
Voor medicatie bij kinderen en jongeren: 
  • Dr. Lore Leempoels. Zij is kinderpsychiater, gevestigd in Kessel-Lo.  Domein K.
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.

Links

Volg AMOZ op Facebook

Autisme

ADHD

Ontwikkelingsstoornissen

Schuiven naar boven