Samenwerking en links

Samenwerking

Voor diagnostiek en medicamenteuze ondersteuning verwijst Amoz door naar andere diensten en psychiaters, met wie wij een nauw contact onderhouden.

Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.
  • Kristel Peeters. Zij is kinderpsychiater, gevestigd in Kessel-Lo. 
  • Met lange wachtlijst: C.O.S’n (= Centra voor ontwikkelingsstoornissen) en RCA (= Referentie Centra Autisme)
Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van adhd:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van adhd:
Voor medicatie bij volwassenen: 
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.
Voor medicatie bij kinderen en jongeren: 
  • Dr. Kristel Peeters. Zij is kinderpsychiater, gevestigd in Kessel-Lo. 
  • Indigo vzw, multidisciplinair centrum voor ontwikkelingsstoornissen te Mechelen.

Links

Volg AMOZ op Facebook

Autisme

ADHD

Ontwikkelingsstoornissen

Schuiven naar boven