Katelijn De Queecker

Ik ben volwassenpsychiater (KU Leuven 2023) en systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie-Academie Antwerpen 2023). Ik heb mij toegelegd op het begeleiden van mensen met (een vermoeden van) autisme en/of ADHD en eventuele bijkomende psychiatrische problemen zoals angst, depressie, psychosegevoeligheid of trauma. Ik heb ook ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. 

Ik doe zelf geen diagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornis of ADHD, hiervoor verwijs ik door naar de referentiecentra autismespectrumstoornissen (RCA).

Ik werk als geconventioneerd arts, dit betekent dat ik de officiĆ«le tarieven aanreken die in overeenkomst met de ziekenfondsen zijn vastgelegd.

Binnen AMOZ volg ik enkel mensen op die reeds in begeleiding zijn in de praktijk.

Schuiven naar boven