Doelgroep

Jongeren en volwassenen met autisme en/of adhd en/of hoogsensitiviteit en hun omgeving

Amoz is er op de eerste plaats voor jongeren en volwassenen met autisme en/of adhd, en voor mensen met een vermoeden van autisme en/of adhd.

Daarnaast is Amoz er voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft met kinderen, jongeren of volwassenen met (een vermoeden van) autisme en adhd en die hier graag meer inzicht in wil verkrijgen. Zeker voor de heel nabije omgeving, zoals ouders en partners van mensen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd, maar ook voor de bredere omgeving zoals leerkrachten, vrijwilligers, familie, enz.

Wat meer uitleg over mensen met autisme *

Mensen met autisme (of Asperger-syndroom, of autismespectrumstoornis) vertonen beperkingen in sociale contacten, communicatie en flexibiliteit. Zij hebben het moeilijk om zich in te leven in andere mensen en onze sociale werkelijkheid te begrijpen. Zij zien niet automatisch de gehelen en samenhangen die wij zien, maar geven betekenis eerder op basis van details. Ze zijn vaak overgevoelig voor bepaalde prikkels.

Wat meer uitleg over mensen met ADHD *

Mensen met AD(H)D hebben moeite om hun aandacht op iets gericht te houden, zijn snel afgeleid en krijgen zichzelf en hun leven moeilijk georganiseerd. Mensen met ADHD hebben onvoldoende een rem in hun hoofd; ze zijn impulsief en overactief en gaan (inwendig of uitwendig) steeds maar door.

* Noot bij de gebruikte termen

  • Autisme heeft vele gezichten. Daarom spreekt men tegenwoordig van een ‘autismespectrumstoornis’. Wanneer op deze site sprake is van ‘mensen met autisme’, worden daarmee alle mensen met een autismespectrumstoornis bedoeld, of het nu gaat om kernautisme, syndroom van Asperger of PDD-NOS.
  • Er bestaan twee vormen van aandachtstekortstoornis. De meest bekende vorm is ADHD: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit/impulsiviteit. Daarnaast bestaat er echter ook een vorm zonder hyperactiviteit/impulsiviteit. Deze vorm wordt ADD genoemd. Gezien de grote verwantschap tussen beide en omwille van de leesbaarheid wordt op deze site van ‘mensen met ADHD’ gesproken, terwijl eigenlijk ‘mensen met ADD of ADHD’ bedoeld wordt.

Combinatie met andere problematieken of handicaps:

In principe kunnen alle mensen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd bij Amoz terecht, ongeacht een eventuele bijkomende problematiek. Toch hanteren we een aantal grenzen, om de slaagkans van een begeleiding maximaal te maken. Lees verder bij combinatie met andere problematieken.

Hoogbegaafde en hooggevoelige mensen

Meer en meer wordt duidelijk hoe groot de parallellen zijn tussen mensen met autisme en/of adhd enerzijds en hooggevoelige en hoogbegaafde mensen anderzijds. Amoz heeft een speciale affiniteit met hooggevoelige en hoogbegaafde mensen. Gewoonlijk komen zij bij ons terecht omwille van een combinatie met (een vermoeden van) autisme en/of ad(h)d, maar ook zonder een dergelijk vermoeden zijn hoogbegaafde en hooggevoelige mensen zeker welkom.

Schuiven naar boven