Doelgroep

Volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD en/of hoogsensitiviteit (HSP)

en hun omgeving (ouders, partners,…)

Wat meer uitleg over mensen met autisme (ASS) 

Mensen met autisme (of Asperger-syndroom, of autismespectrumstoornis) vertonen beperkingen in sociale contacten, communicatie en flexibiliteit. Zij hebben het moeilijk om zich in te leven in andere mensen en onze sociale werkelijkheid te begrijpen. Zij zien niet automatisch de gehelen en samenhangen die wij zien, maar geven betekenis eerder op basis van details. Ze zijn vaak overgevoelig voor bepaalde prikkels.

Autisme heeft vele gezichten. Daarom spreekt men tegenwoordig van een ‘autismespectrumstoornis’. Wanneer op deze site sprake is van ‘mensen met autisme’, worden daarmee alle mensen met een autismespectrumstoornis bedoeld, of het nu gaat om kernautisme, syndroom van Asperger of PDD-NOS.

Wat meer uitleg over mensen met ADHD 

Mensen met AD(H)D hebben moeite om hun aandacht op iets gericht te houden, zijn snel afgeleid en krijgen zichzelf en hun leven moeilijk georganiseerd. Mensen met ADHD hebben onvoldoende een rem in hun hoofd; ze zijn impulsief en overactief en gaan (inwendig of uitwendig) steeds maar door.

Er bestaan twee vormen van aandachtstekortstoornis. De meest bekende vorm is ADHD: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit/impulsiviteit. Daarnaast bestaat er echter ook een vorm zonder hyperactiviteit/impulsiviteit. Deze vorm wordt soms ook ADD genoemd.

Combinatie met andere problematieken:

In principe kunnen alle mensen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd bij Amoz terecht, ongeacht een eventuele bijkomende problematiek. Toch hanteren we een aantal grenzen, om de slaagkans van een begeleiding maximaal te maken. Lees verder bij combinatie met andere problematieken.

Hoogbegaafde en hooggevoelige mensen

Meer en meer wordt duidelijk hoe groot de parallellen zijn tussen mensen met autisme en/of adhd enerzijds en hooggevoelige en hoogbegaafde mensen anderzijds. Amoz heeft een speciale affiniteit met hooggevoelige en hoogbegaafde mensen. Gewoonlijk komen zij bij ons terecht omwille van een combinatie met (een vermoeden van) autisme en/of ad(h)d, maar ook zonder een dergelijk vermoeden zijn hoogbegaafde en hooggevoelige mensen meer dan welkom.

Omgeving : ouders, partners,…

Iedereen die betrokken is op een volwassenen met autisme (ASS), ADHD of HSP kan bij Amoz terecht. Of je nu partner bent of ouder, of broer of zus of collega of … Je kan bij ons terecht voor een traject voor jezelf, ook als de persoon met autisme (ASS), ADHD of HSP zelf geen vraag heeft. Je kan ook terecht voor vorming of psycho-educatie, soms voor een groepsaanbod.

Als de persoon met autisme (ASS), ADHD of HSP bij mij in begeleiding is, betrek ik jou als partner en eventueel ouder graag bij, uiteraard in samenspraak met de persoon zelf.

Mensen met enkel een vermoeden van autisme (ASS), ADHD of HSP

Je kan bij ons terecht voor begeleiding ook als je enkel een vermoeden hebt van (ASS), ADHD of HSP.

We kunnen samen je vermoeden verkennen.

We kunnen werken rond de dingen waar je tegenaan loopt.

Diagnostiek is niet mogelijk binnen Amoz; daarvoor verwijs ik je door.

Schuiven naar boven