Solliciteren bij Amoz

Amoz, zelfstandige groepspraktijk te Leuven voor de begeleiding van mensen met autismespectrumstoornis en/of adhd en hun omgeving 

zoekt 

Klinisch psycholoog (m/v) of orthopedagoog (m/v) Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (min. 2 dagen per week) 

Amoz biedt begeleiding en coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun omgeving (ouders, partners). 

Amoz staat voor Anders Mogen Zijn. Niet zo normaal mogelijk, maar jezelf op je best. Amoz wil warmte, menselijkheid en respect uitstralen. Onze begeleiding is praktisch, ondersteunend, met een luisterend oor en een structurerende inbreng. Samen doelen stellen en stap voor stap realiseren, met aandacht voor het aanleren van vaardigheden maar ook voor de sterke kanten die al in mensen aanwezig zijn. 

Taakomschrijving 

Kerntaak : 

Het zelfstandig bieden van individuele begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun ouders en partners 

➢ Mogelijkheid tot opstarten van groepsbegeleidingen voor mensen met 

autisme/adhd, ouders, partners ➢ Mogelijkheid tot het geven van vormingen rond autisme of adhd ➢ Mogelijkheid tot specialisatie per leeftijdsgroep of doelgroep 

Verwachtingen 

Vereist : 

✓ Licentiaat / master in de (klinische) psychologie of orthopedagogische wetenschappen (of een ander sociaal diploma en gelijkwaardig door ervaring) ✓ Grote interesse in en kennis van autisme en/of adhd ✓ Minstens één voltijds jaar ervaring met autisme en/of adhd ✓ Minstens één voltijds jaar ervaring met het geven van therapie, 

psychologische begeleiding of coaching ✓ Open, eerlijke communicatie, enthousiast en gedreven, zelfstandig 

kunnen werken 

Pluspunten: 

✓ Uitgebreidere ervaring met het geven van therapie, psychologische 

begeleiding of coaching ✓ Uitgebreidere ervaring met of gespecialiseerde opleiding in autisme 

en/of adhd ✓ Therapie-opleiding (cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie) ✓ Ervaring met het zelfstandigenstatuut 

Aanbod 

✓ Zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep. Flexibiliteit in hoe je je agenda vorm geeft. Momenteel is er bureaubeschikbaarheid en cliënteel voor een voltijdse functie, die ook kan opgedeeld worden in twee deeltijdse functies. Uren en dagen zijn bespreekbaar. We vragen wel dat je je engageert voor minstens twee volle dagen Amoz (liefst minstens een halftijdse functie). 

✓ Amoz bestaat momenteel (rekening houdend met de mensen die weg gaan) uit 5 mensen, waarvan er 4 in hoofberoep voor Amoz werken. Om het Amoz-team kleinschalig te houden, hebben we een voorkeur voor een extra iemand die in hoofdberoep voor Amoz komt werken. Indien je kiest voor Amoz in bijberoep, vragen we dat je minstens twee volle dagen per week voor Amoz werkt. 

✓ Je krijgt de kans om een intens, persoonlijk proces aan te gaan met individuele cliënten. Steeds nieuwe verhalen, intrigerende mensen en processen ! 

✓ We hebben na 12 jaar heel wat naambekendheid en een continue wachtlijst met cliënten opgebouwd. Je start cliënten op naargelang je eigen ruimte en voorkeur. 

✓ Je komt terecht in een team van mensen die allemaal gespecialiseerd zijn in autisme en/of adhd. Je kan delen in onze expertise en ontwikkeld materiaal. We hebben minstens maandelijks intervisie en kunnen ook tussendoor steeds bij elkaar terecht. 

✓ We beschikken over vier mooie, lichtrijke gespreksruimtes in 

centrum-Leuven. 

✓ Je staat geen percentage van je inkomen af, maar betaalt een correcte vaste prijs voor huur en kosten naargelang het aantal dagen dat je werkt, en een vaste bijdrage voor oprichting, coördinatie en eventueel expertise-opbouw. 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met maandag 20 juli 2020. 

Mail je motivatiebrief en CV naar , t.a.v. Lilly Borremans. 

Op 21 juli worden alle sollicitaties verzameld en wordt bekeken welke kandidaten uitgenodigd worden voor gesprek in de loop van de zomer. 11-21 juli is Lilly in verlof, dus verwacht geen reactie of bereikbaarheid tussendoor) 

Opstart bij voorkeur op 1 september 2020, met eventueel geleidelijke opbouw al in de tweede helft van augustus. Meer info over de praktijk op www.autisme-adhd.be.

Schuiven naar boven