Over Lilly

Lilly Borremans, orthopedagoge

  • Oprichtster van Amoz
  • Begeleiding en coaching van volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd en/of hsp
  • Begeleiding van de omgeving (partners, ouders) van mensen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd en/of hsp
  • Groepsaanbod voor mensen met autisme en hun ouders en partners
  • Supervisie van mensen die professioneel bezig zijn met autisme en/of adhd
  • Vormingen rond autisme en/of adhd
  • Speciale affiniteit met hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen
  • Opleiding in en ervaring met mindfulness

Mezelf zou ik typeren als een eerlijke, enthousiaste persoonlijkheid, met een grote openheid voor alle soorten mensen. Levensgenieter, partner, mama van twee zonen en metgezel van trouwe bordercollie. Ik hou van natuur, eenvoud, diepe verbinding met mensen.

Deze job is een heel bewuste keuze voor mij. Ik houd van het intense, persoonlijke contact met mensen en vind het erg boeiend om mensen de weg te helpen vinden naar wie ze zijn.

Al van mijn 16 jaar ben ik geïntrigeerd door een autisme-kijk op de wereld. Ik ervaar het als zeer verrijkend om ondergedompeld te worden in het autistisch denken/waarnemen/beleven en ook de omgeving van mensen met een autismespectrumstoornis hier deelgenoot van te maken, evenals om mensen met een autismespectrumstoornis te helpen iets te begrijpen van de standaard manier van denken en ervaren.

Mensen met adhd kwamen later op mijn weg – ik blijk er gewoon heel natuurlijk goed mee te klikken. Ik vind het steeds heel boeiend en aangenaam om mensen met ad(h)d in hun eigenheid te leren kennen, te stimuleren en te helpen hun leven te organiseren. 

Na de geboorte van mijn oudste zoon (2007) besefte ik hoezeer ik zelf hooggevoelig ben, hoe dat mijn eigen anders-zijn verklaarde. Ik ben me erin gaan verdiepen, oorspronkelijk voor mezelf. Vervolgens merkte ik hoe steeds meer hooggevoelige mensen (al dan niet met autisme en/of adhd) mijn pad kruisten, hoe heerlijk vanzelf dat contact ging, hoe voldoeninggevend die begeleidingen waren. Hoog tijd dus om na al die jaren mensen met hooggevoeligheid ook meer officieel een plekje te geven in mijn begeleidingsaanbod!

Wat volgens mij de essentie is van wat ik doe in mijn job: Ik help anderen groeien door de kwaliteiten in te zetten die voor mij zo vanzelfsprekend zijn. Onvoorwaardelijke aanvaarding, openheid voor alle soorten mensen (Anders Mogen Zijn), groot geloof in het goede en het groeipotentieel van mensen. Empathisch maar ook structurerend, reflectief, met oog voor waar en hoe verbetering mogelijk is, eerlijk en direct. 
Het is geweldig om te voelen hoe authentiek mensen bij me zijn, om de intense connectie te voelen die uitgaat van wezenlijk contact en deelgenoot te zijn van essentiële processen bij mensen. Dankbaar en geïntrigeerd zie ik hoe mijn eigen groeiprocessen plaats vinden in onderlinge wisselwerking met cliënten en hoe ik anderen kan helpen in de groeiprocessen die ik zelf heb doorgemaakt.

Mijn professionele achtergrond…

In 2003 ben ik afgestudeerd als licentiate orthopedagogie. Ik ben eerst als opvoedster aan de slag gegaan met volwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende gedragsproblemen, waaronder autisme. Vervolgens heb ik enkele maanden in een school voor kinderen met leerstoornissen en ad(h)d gewerkt. Van juli 2005 tot september 2009 werkte  ik als zelfstandig orthopedagoge bij Indigo te Kontich. Ik gaf er individuele psychologische begeleiding aan volwassenen met autismespectrumstoornis en/of ad(h)d. Daarnaast deed ik er diagnostisch onderzoek bij volwassenen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis en leidde ik groepsbegeleidingen voor ouders. Op 15 oktober 2008 heb ik AMOZ opgestart te Kessel-Lo, aanvankelijk nog in combinatie met Indigo, daarna als enige professionele activiteit.

Op Amoz werk ik het grootste deel van de tijd individueel met volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd en/of hsp. Daarnaast begeleid ik binnen Amoz ouders en partners en geef ik vormingen, supervisie en groepstrainingen rond autisme en adhd.

Officiële gegevens

Ondernemingsnummer : 0821 – 003 – 644
Erkend als klinisch orthopedagoge.

Visumnummer : 295275
Registratienummer van de Vlaamse Vereniging Orthopedagogen : 1710209

Schuiven naar boven