Over Lilly

Lilly Borremans, orthopedagoge

  • Oprichtster van Amoz
  • Begeleiding en coaching van volwassenen met autisme en/of adhd
  • Begeleiding en coaching van volwassenen met een vermoeden van autisme en/of adhd
  • Begeleiding van partners en koppels waarin sprake is van autisme en/of adhd
  • Begeleiding van ouders van volwassenen met autisme en/of adhd
  • Groepsaanbod voor mensen met autisme en hun ouders en partners
  • Supervisie van mensen die professioneel bezig zijn met autisme en/of adhd
  • Vormingen rond autisme en/of adhd
  • Speciale affiniteit met hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen
  • Opleiding in en ervaring met mindfulness

Mezelf zou ik typeren als een eerlijke, enthousiaste persoonlijkheid, met een grote openheid voor alle soorten mensen. Ik ben mama van twee zoontjes.

Deze job is een heel bewuste keuze voor mij. Ik houd van het intense, persoonlijke contact met mensen en vind het erg boeiend om mensen de weg te helpen vinden naar wie ze zijn. Bovendien ervaar ik het als zeer verrijkend om ondergedompeld te worden in het autistisch denken en ook de omgeving van mensen met een autismespectrumstoornis hier deelgenoot van te maken, evenals om mensen met een autismespectrumstoornis te helpen iets te begrijpen van onze manier van denken en ervaren. Ik vind het daarnaast bijzonder boeiend en aangenaam om mensen met ad(h)d in hun eigenheid te leren kennen, te stimuleren en te helpen hun leven te organiseren. 

Ik help anderen groeien door de kwaliteiten in te zetten die voor mij zo vanzelfsprekend zijn. Onvoorwaardelijke aanvaarding, openheid voor alle soorten mensen (Anders Mogen Zijn), groot geloof in het goede en het groeipotentieel van mensen. Empathisch maar ook structurerend, reflectief, met oog voor waar en hoe verbetering mogelijk is, eerlijk en direct. 
Het is geweldig om te voelen hoe authentiek mensen bij me zijn, om de intense connectie te voelen die uitgaat van wezenlijk contact en deelgenoot te zijn van essentiële processen bij mensen. Dankbaar en geïntrigeerd zie ik hoe mijn eigen groeiprocessen plaats vinden in onderlinge wisselwerking met cliënten en hoe ik anderen kan helpen in de groeiprocessen die ik zelf heb doorgemaakt.

Mijn professionele achtergrond…

In 2003 ben ik afgestudeerd als licentiate orthopedagogie. Ik ben eerst als opvoedster aan de slag gegaan met volwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende gedragsproblemen, waaronder autisme. Vervolgens heb ik enkele maanden in een school voor kinderen met leerstoornissen en ad(h)d gewerkt. Van juli 2005 tot september  2009 werkte  ik als zelfstandig orthopedagoge bij Indigo te Kontich. Ik gaf er individuele psychologische begeleiding aan volwassenen met autismespectrumstoornis en/of ad(h)d. Daarnaast deed ik er diagnostisch onderzoek bij volwassenen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis en leidde ik groepsbegeleidingen voor ouders. Op 15 oktober 2008 heb ik mijn eigen praktijk gestart te Kessel-Lo, aanvankelijk nog in combinatie met Indigo, daarna als enige professionele activiteit.

Op Amoz werk ik het grootste deel van de tijd individueel met volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd. Daarnaast begeleid ik binnen Amoz ouders en partners en geef ik vormingen en groepstrainingen rond autisme.

Wil je meer weten over mij?

Lees dan verder in mijn curriculum vitae.

Ondernemingsnummer : 0821 – 003 – 644
Visumnummer : 295275 (erkend als klinisch orthopedagoog)
Registratienummer van de Vlaamse Vereniging Orthopedagogen : 1710209

Schuiven naar boven