Lilly | Curriculum vitae

Persoonlijke gegevens

Lilly Borremans
gsm: 0496/76.17.65
e-mail: 

 • Geboren op 23 juni 1980 te Leuven
 • Nationaliteit: Belg
 • Moeder van Jonathan (°06/12/2007) en Andreas (°27/08/2013)

Opleiding

1. Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, afdeling orthopedagogiek (KU Leuven)
 • Major: gedragsproblemen (o.m. rond autisme, adhd, opvoedingsproblemen, verschillende vormen van psychotherapie)
 • Minor: fysieke handicap
 • Thesis: het stellen en ondergaan van agressief gedrag bij meisjes aan het eind van de lagere school
2. Aanvullende vorming en intervisie i.v.m. autisme 
 • Vormingsweekend van de Christelijke Mutualiteit rond autisme, als voorbereiding op het autikamp
 • Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Twee dagen, in een organisatie van Autisme Centraal
 • Autisme en sociale overlevingstechnieken. Twee dagen, in een organisatie van Autisme Centraal
 • De Socra(u)tische methode. Twee dagen, in een organisatie van Autisme Centraal
 • De jaarlijkse studiedagen van Autisme Centraal
 • Congres over autisme en relaties, in een organisatie van de Vlaamse Vereniging Autisme
 • Intervisiegroep ‘autisme en seksualiteit’, in een organisatie van het SEN Antwerpen
 • Werkgroep ‘diagnostiek volwassenen met autisme’, op vraag van het SEN Antwerpen
 • Autisme en relaties. Eén dag, in een organisatie van de Vlaamse Vereniging Autisme.
 • Autisme, een andere zintuiglijke verwerking. Twee dagen, in een organisatie van Autisme Centraal.
 • Oplossingsgericht werken met mensen met autisme. Zes dagen, in een organisatie van Autisme Centraal. 
3. Aanvullende vorming mindfulness
 • Basiscursus Mindfulness. 8-weken-training, in een organisatie van het Instituut voor Aandacht en Mindfulness (IAM)
 • Mindfulness en Communicatie. Eén dag, in een organisatie van IAM
 • Mindfulness in je relatie. Eén dag, in een organisatie van IAM
 • Mindfulness voor volwassenen met autisme. Eén dag, o.l.v. Annelies Spek
 • Compassie-training (‘Heartfulness’). Acht weken training, in een organisatie van IAM. 
4. Aanvullende vorming en intervisie i.v.m. therapie en begeleiding van volwassenen
 • Colleges en practica client-centered therapie en systeem-en communicatietherapie, KU Leuven 
 • Intervisiegroep volwassenenteam, Indigo
 • Psychologische begeleiding van mensen met autisme
 • Intervisiegroep met Amoz en de Groeipraktijk

Client-centered therapie spreekt me als persoon het meeste aan, maar in mijn werk met mensen met autisme en ad(h)d werk ik meer volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en systeem-en communicatietherapie, gezien dat beter aanslaat bij deze doelgroep.

Werkervaring

1. Amoz (15 oktober 2008 tot op heden)

Begeleiding van volwassenen met autisme en/of adhd, of een vermoeden van één van beide. Begeleiding van ouders en partners. Vorming rond autisme en/of adhd.

2. Zelfstandig orthopedagoge bij Indigo vzw te Kontich (1 juli 2005 – 1 september 2009)

Indigo vzw is een multidisciplinair team voor diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Ik stond specifiek in voor de psychologische begeleiding en psychodiagnostiek van de volwassenen.

Het grootste deel van de tijd gaf ik individuele psychologische begeleiding aan volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, voornamelijk mensen met autisme(spectrumstoornis) en/of AD(H)D. 

 • psycho-educatie en hulp bij de verwerking van de diagnose. 
 • bewust veel aandacht voor sterke kanten en groeimogelijkheden. 
 • cliënten krijgen uitgebreid de kans om hun verhaal te doen; structureren van de chaos die vaak in hen leeft. 
 •  ruim aandacht voor het brengen van regelmaat en duidelijkheid in het dagdagelijkse leven en voor de transfer naar de praktijk. 
 • betrekken van partners en ouders bij de begeleiding. 
 • mensen met autisme hebben vaak vele vragen rond de sociale werkelijkheid; geven van inzichtgevende therapie en sociale vaardigheidstraining
 • mensen met adhd hebben vaak vele vragen rond organisatie van werk/studies/huishouden/dagelijks leven, rond opstaan en slapen gaan, rond dingen verliezen en vergeten. Praktische tips geven, samen plannen en opvolgen. 

Daarnaast deed ik ook groepsbegeleidingen.

 • Organisatie en leiden van de cursus rond autistisch denken en waarnemen voor ouders van kinderen met autisme 
 • Organisatie en begeleiden van de gespreksgroep voor ouders van kinderen en jongeren met autisme. 

Tevens deed ik, in overleg met het team, diagnostisch onderzoek bij volwassenen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis.

2. Zelfstandig orthopedagoge bij Eureka-onderwijs te Kessel-Lo (1 maart 2005- 30 juni 2005) 

Eureka- onderwijs is een school voor begaafde kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen of aandachtsstoornissen, waaronder vele kinderen met ad(h)d. Er is een aanbod van het tweede leerjaar t.e.m. het tweede middelbaar. De basis is een intensieve individuele en klassikale begeleiding en remediëring, met zeer veel aandacht voor zelfbeeld, persoonlijkheidsvorming, leren leren en leren compenseren. 

Mijn taken waren:

 • leerkracht voor de jongste klassen en voor groepjes leerlingen (in het kader van differentiatie)
 • individuele begeleiding
 • diagnostisch onderzoek bij kandidaat-leerlingen voor de school
 • studiebegeleiding tijdens de avondstudie 
3. Opvoedster- begeleidster in De Klink te Diegem (27 december 2003- 1 maart 2005)

De Klink is een voorziening voor volwassenen met een matig tot ernstig mentale handicap en eventueel bijkomende problemen of psychische stoornissen. Ik stond in een leefgroep van volwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomend autisme, agressie, schizofrenie, schizo-affectieve stoornis, …

Mijn taken waren:

 • de organisatie van het dagelijkse leven
 • de verzorging van de bewoners en hulp bij praktische zaken
 • het aanleren van vaardigheden
 • bewoners leren conflicten te vermijden en op te lossen
 • aanbieden van en helpen zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding
 • aandachtsopvoeder van één van de bewoners
4. Opvoedster-begeleidster in Ave regina te Lovenjoel, volwassenenafdeling   (2 juli 2003- 27 december 2003)

Ave Regina is een voorziening voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale handicap en/of gedragsproblemen. 
Als opvoedster stond ik zelfstandig in voor een leefgroep van volwassenen met een licht tot matig mentale handicap en ernstige bijkomende gedragsproblemen (autisme, borderline persoonlijkheidsstoornis, …). Mijn taken waren vergelijkbaar met het leefgroepwerk in De Klink.

Daarnaast stond ik ook in voor:

 • de individuele (praktische en psychologische) begeleiding van twee bewoners 
 • de begeleiding van een vrouw met licht mentale handicap en sociale problemen in het statuut beschermd wonen. 

Stages als orthopedagoge

 • Initiatiestage op Ave Regina te Lovenjoel, volwassenenafdeling
 • Participatiestage op Ave Regina te Lovenjoel, volwassenenafdeling
 • Participatiestage op Medisch Pedagogisch Kinderdagverblijf Merlijn te Deurne, met niet-schoolgaande kinderen met een complex meervoudige problematiek of autismespectrumstoornis.

Verdere praktijkervaringen

1. Met mensen met autisme 
 • Januari tot juni 2002: individuele begeleiding van een kleuter met een mentale handicap en autisme in de gewone kleuterklas. 
 • Juli 2002: autikamp van de Christelijke Mutualiteit; individuele begeleiding van een kind met een normale begaafdheid en autisme. 
2. Met mensen met een visuele handicap 
 • Sinds 1998 ben ik actief lid van Blindenzorg Licht en Liefde. De ervaringen met Blindenzorg leerden me bij uitstek een onvoorwaardelijk respect voor alle mensen, mét hun mogelijkheden en beperkingen.
3. Met kinderen en jongeren zonder handicap
 • Ik was monitor/animator op tal van kampen en speelpleinen, zowel met ‘gewone’ kinderen en jongeren als met kinderen en jongeren uit kansarme milieus.
Schuiven naar boven