Vorming

Door de jaren heen heb ik (Lilly) heel wat kennis en inzichten rond autisme en adhd vergaard. Enerzijds door heel veel te lezen, door opleiding en vorming te volgen, door deel te nemen aan werkgroepen. Maar anderzijds zeker ook door wat mensen met autisme en adhd mij zelf leerden en leren tijdens de vele begeleidingssessies. Ik geef deze inzichten heel graag door aan alle anderen die op welke manier dan ook te maken hebben met mensen met autisme en/of adhd. 

Het publiek voor vorming is zeer divers: psychologen, pedagogen, dokters, paramedici, leerkrachten, vrijwilligers, (groot)ouders, broers en zussen, partners, enz. 

Inhoud en vorm worden aangepast aan de specifieke vraag. Gewoonlijk wordt ofwel een vorming over autisme, ofwel een vorming over adhd gevraagd. De combinatie is enkel mogelijk als er minstens twee uur tijd voorzien wordt. 

Er wordt vertrokken van een concrete uitleg van wat autisme en/of adhd is, doorspekt met voorbeelden. De focus ligt vervolgens, afhankelijk van de vraag en het doelpubliek, op het omgaan en communiceren met mensen met autisme en/of , aanpassingen op school, diagnostiek, hulpverleningsaanbod, psychologische begeleiding,… Alle specifieke thema’s (bv. autisme of ADHD en partnerrelaties, autisme of ADHD in de werksituatie, …) zijn bespreekbaar. Er is steeds de mogelijkheid tot vraagstelling en interactie.

Schuiven naar boven