Groepen

Opgepast ! Gezien de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van corona tegen te gaan, is het tot nader order niet toegestaan om groepen te geven.
De groepssessies die reeds ingepland stonden, worden volgend schooljaar ingehaald.
Het lijkt voorlopig niet aangewezen om nieuwe groepen in te plannen, daar de mogelijkheid zeer reeƫl is dat er in het najaar mogelijk een tweede corona-opstoot en bijhorende maatregelen volgt. De reeds geplande oudercursussen voor het najaar zijn onder voorbehoud.

Schuiven naar boven