Psycho-educatiegroep voor volwassenen met autisme/ASS

Voor wie?

Deze cursus richt zich specifiek op volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis (autisme, Asperger).

Inhoud en opbouw van de cursus

We verkennen samen wat autisme is 
en op welke manieren autisme zich kan uiten.

  • Eerst hebben we aandacht voor gedragskenmerken – hierbij gaan we in op sociale interactie en communicatie en op flexibiliteit en gedrags/interesssepatronen.
  • Vervolgens gaan we dieper in op het denken. We verkennen hoe je meer gericht kan zijn op details dan wel op gehelen en contexten, we verkennen inleving en perspectiefname, we verkennen plannen en organiseren.
  • Ook het waarnemen komt aan bod – prikkelgevoeligheid en prikkels kunnen filteren.

We hebben steeds aandacht voor hoe dit is bij mensen met autisme (in al zijn verschijningsvormen) én voor hoe dit is bij mensen zonder autisme (om ook hen beter te kunnen begrijpen en de verschillen en gelijkenissen beter te kunnen plaatsen).

Je zal heel wat uitleg krijgen, soms ook een doe-opdracht (nooit verplicht).

Er is steeds ruimte voor reflectie over wat je hiervan bij jezelf herkent en voor uitwisseling. Niemand wordt verplicht om te delen, je bepaalt zelf wat je wil delen.
Er is ook ruimte om te delen wat een diagnose me je doet, hoe je dit aan anderen kan vertellen en hoe je omgaat met reacties hierop.

Praktisch

Kleine groepjes (3 tot 6 deelnemers). 

Timing5 bijeenkomsten van twee uur
Steeds op donderdagavond van 18u30 tot 20u30

Locatie: Amoz, Brouwersstraat 1, Leuven

Kostprijs185 euro voor de hele reeks van 5 sessies, inclusief syllabus
(te betalen op rekening van Lilly Borremans, BE72 0639 9314 2316 voor aanvang)

Lesgever: De groep wordt gegeven door Lilly Borremans, orthopedagoge, oprichtster van Amoz en al 15 jaar gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met autisme en/of adhd.

Interesse of vragen? 

Laat het weten aan Lilly op  of 0496 76 17 65

Schuiven naar boven