Gespreksgroep voor partners van volwassenen met autisme/ASS

Voor wie?

Partners van mensen met een autismespectrumstoornis (A.S.S., autisme, syndroom van Asperger). Ook partners van mensen met een sterk vermoeden van autismespectrumstoornis zijn welkom.

Praktisch

 • Data voor deze groepen liggen nog niet vast. U kan uw interesse doorgeven via mail.
 • Zes sessies van twee uur .
 • 165 euro voor het geheel van de zes bijeenkomsten.
 • Om ieders ervaringen aan bod te laten komen bestaat de groep uit minimum vier en maximum 10 deelnemers.
 • Waar? Amoz, Brouwersstraat 1 bus 8, 3000 Leuven.

Inhoud en opbouw van de gespreksgroep

In deze groep willen we 

 • voldoende informatie en handvaten meegeven voor het begrijpen van en omgaan met je partner met autismespectrum

maar tegelijk ook

 • jullie als partners uitgebreid de gelegenheid geven om ervaringen uit te wisselen. 

Eerst staan we stil bij autisme /A.S.S., om het nog beter te begrijpen, ook van binnenuit. Je krijgt meer inzicht in wat er in je partner omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen. We bekijken de invloed van het autistisch waarnemen en denken op een partnerrelatie. 

 • 1e bijeenkomst: kennismaking, gedrag dat eigen is aan mensen met autisme
 • 2e bijeenkomst: waarnemen en denken dat eigen is aan mensen met autisme

Uiteraard steeds gekoppeld aan jullie eigen ervaringen !

Aangezien communicatie een steeds terugkerend probleem is in relaties waarin één van beide partners autismespectrum heeft, staan we vervolgens stil bij hoe we de communicatie kunnen verbeteren. Uiteraard met aandacht voor wat er bij jullie moeilijk loopt en wat bij jullie wél werkt. 

 • 3e bijeenkomst : communicatie met mensen met autisme
 • bijeenkomst 4, 5 en 6 : thema’s

De thema’s van de drie laatste bijeenkomsten worden bepaald in onderling overleg. Iedereen krijgt de kans om zelf een aantal thema’s aan te geven die zeker aan bod moeten komen. Elke avond start met een inleiding op het thema. Dan gaan we samen praten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren, … .

Thema’s die zeker aan bod kunnen komen, zijn opvoeding van de kinderen (met of zonder autisme), het huishouden geregeld krijgen, sociaal leven en vriendenvrije tijd (samen leuke dingen doen), gevoelenshouden van en het al dan niet uiten hiervan, seksualiteit en intimiteit, … . 

Inschrijven, vragen, interesse?

Mail je gegevens naar of bel Daan op 0477/33 97 32. 

Schuiven naar boven