Cursus voor (groot)ouders van volwassenen met autisme (12 tot 22 jaar)

Voor wie?

Anders dan de meeste oudercursussen autisme, richt deze cursus zich in de eerste plaats op ouders van volwassenen met autismespectrumstoornis (autisme, syndroom van Asperger). Ouders van jongeren vanaf 12 jaar worden ook toegelaten, omdat de thema’s en (toekomstige) bezorgdheden vaak al overlappen.

Wanneer?

De cursussen vinden beide plaats op dinsdag van 19u tot 21u30 op deze data:
21/09; 05/10; 19/10; 09/11; 16 /11; 30 /11; 14/12.

Waar?

Vergadercomplex CM Leuven, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo.

Kostprijs

 • CM-leden: € 99,50
 • Niet CM-leden: € 149,50
 • CM-leden met verhoogde tegemoetkoming / ziekteuitkeringen: € 49,50

Lesgever

De cursus wordt gegeven door Daan Sneyers, klinisch psycholoog. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme(spectrumstoornis) en/of adhd en hun ouders en partners.

Inhoud van de cursus

 1. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrijpen van wat autisme is, van binnenuit (waarnemen en denken). U krijgt meer inzicht in wat er in uw zoon of dochter omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen.
 2. We passen deze kennis toe op een aantal situaties en problemen uit jullie ervaring met jullie zoon of dochter. Steeds zoeken we samen uit wat er achter zit en hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Vanuit het autistisch denken en waarnemen komen we ook tot heel wat tips in de omgang met en aanpak van volwassenen met autismespectrumstoornis. 
 3. Daarna bekijken we een aantal thema’s waar veel ouders van jongeren en volwassenen van wakker liggen: toekomstperspectief, wonen en zelfredzaamheid, sociaal netwerk uitbouwen, relaties en seksualiteit, opleiding en werk. We bekijken wat de mogelijkheden en valkuilen zijn, hoe uw zoon of dochter de best mogelijke kansen kan krijgen, welke ondersteuning er mogelijk is, hoe u een evenwicht kan vinden tussen loslaten en er voldoende zijn voor uw kind. 

Het geheel is een mix van enerzijds theorie, oefeningen en informatie en anderzijds voldoende tijd voor het delen van ervaringen.

Opbouw van de cursus

 • Sessie 1:
  Kennismaking. Autistisch gedrag: sociale interactie en communicatie.
 • Sessie 2:
  Autistisch gedrag: soepelheid in denken en doen.
  Autistisch denken: gerichtheid op details, contextblindheid.
 • Sessie 3:
  Autistisch denken: toepassing contextblindheid, plannen en organiseren, inleving.
 • Sessie 4:
  Autistisch waarnemen. Met autistische bril kijken naar probleemgedrag en aanpak hierop afstemmen.
 • Sessie 5:
  Situaties aanpassen aan het autisme, verduidelijken, structureren, vaardigheden aanleren.
 • Sessie 6:
  Thema’s: functioneren in het gezin, school, vriendjes, vrije tijd.
 • Sessie 7:
  Thema’s: hulpverlening en tegemoetkoming, zelfredzaamheid, relaties, toekomst.

Info en inschrijven 

 • Via CM Leuven : 
  • website
  • Dienst Gezondheidspromotie CM Leuven 016 35 27 45 


Nog vragen? Niet aarzelen, gewoon even bellen of mailen!

Interesse, maar kan u niet (op dinsdagavond of niet) op deze data? 
Laat het ons weten; bij voldoende vraag starten we ook op een ander moment.

Schuiven naar boven