Cursus voor ouders (en grootouders) van kinderen en jongeren met autisme/ A.S.S.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor ouders en grootouders van kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis tussen 3 jaar en 16 à 18 jaar. Een officiële diagnose is niet verplicht. Ouders van volwassenen die vooral bezig zijn met volwassen thema’s als werk e.d. komen beter aan hun trekken in een volgende reeks.

Door wie

De cursus wordt gegeven door Lilly Borremans, orthopedagoge en auticoach bij Amoz. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme(spectrumstoornis), adhd en/of hsp, en hun ouders en partners.

Praktisch

Inhoud van de cursus 

  • Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrijpen van wat autisme is. We vertrekken vanuit de gedragskenmerken (sociaal-communicatief, stereotiepe gedragingen en interesses,…), maar staan nog meer stil bij hoe autisme eruit ziet van binnenuit (waarnemen en denken). Je krijgt meer inzicht in wat er in jullie zoon of dochter omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen. We wisselen ervaringen uit over hoe dat is bij jullie zoon of dochter.
  • Gewapend met deze inzichten bekijken we welke aanpak werkt voor kinderen en jongeren met autisme.
  • We passen deze kennis toe op een aantal situaties en problemen uit jullie ervaring met jullie zoon of dochter. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen!
  • Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, naargelang de aard en noden van de groep : omgaan met woede-uitbarstingen, broers en zussen, school, vrije tijd, sociaal contact,…

Welkom!

Vooraf inschrijven verplicht !

Schuiven naar boven