Over Sonja

Sonja Custers, psychologe en systeemtherapeut

Sonja Custers
Sonja Custers
  • Begeleiding van ouders voor en na de diagnose ASS, therapie aan kinderen en jongeren met ASS.

Het gedrag van een kind met autisme begrijpen is iets dat me al jarenlang boeit. Graag wil ik mijn kijk op autisme met ouders delen, zodat zij zelf de ervaringen met hun kinderen beter kunnen plaatsen en er steeds beter op kunnen ingrijpen. Eerst be-grijpen, dan in-grijpen. Consultaties bestaan vaak uit het leren ‘verstaan’ van elkaar.

Vanuit het kindperspectief staat ook het ‘begrijpen’ centraal: een kind/jongere die zichzelf beter begrijpt, gedrag en emoties leert kaderen in zijn eigenheid, en samen zoekt naar andere manieren van reageren, groeit in zelfkennis, zelfvertrouwen en relaties. Ikzelf ben dan graag de bevoorrechte getuige, die het dagelijks ervaren koppelt aan begrijpen, of de aanmoedigende coach, die helpt zoeken naar het juiste gedrag.

Het is dankzij de vele contacten met kinderen en ouders dat ik tot mijn huidige bagage en kennis ben gekomen. In talloze specifieke opleidingen en vormingsdagen ontwikkelde ik theoretische kaders waaraan ik thema’s uit de praktijk kon ophangen. Gaandeweg wordt autisme een boeiend schilderij. Van basisopleiding ben ik klinisch psycholoog (KU Leuven, licentiaat klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin, 1999) en daarnaast ben ik systeemtherapeut (IPRR, heden in associatie met hogeschool Thomas More, 2014). Ik ben ervan overtuigd dat het bewegen van één elementje onvermijdelijk het hele systeem (het gezin, de familie, klas, buurt,…) in beweging brengt.

Als psycholoog werkte ik tot 2012 in een revalidatiecentrum en de laatste 12 jaar ontmoette ik boeiende mensen met en zonder autisme in de Therapeutische Groepspraktijk in Overijse. Sinds november 2018 werk ik in Amoz.

Schuiven naar boven