Praktische info

Waar?

Adres

Amoz
Brouwersstraat 1 bus 0204
3000 Leuven

(wegbeschrijving)

Bij aankomst 
 • De ingang is gelegen in de V-knik van het gebouw bij de gele brievenbussen. 
 • Naast de gele brievenbussen ziet u een videofoon met cijfers
 • Links van videofoon staan de namen van de medewerkers van AMOZ. 
 • Achter de naam van elke medewerker staat een getal. 
 • Toets de drie cijfers in van de medewerker waarmee u een afspraak hebt. Voor Lilly is dat 170.
 • We openen de deur voor u met de zoemer. 
 • U kan nu het gebouw binnen komen. 
 • Bij binnenkomst kunt u de lift of de trap nemen naar de 2e verdieping. 
 • Als u de lift uit komt, slaat u rechtsaf de lange gang in.  
 • De inkom van AMOZ bevindt zich helemaal achteraan de gang aan de rechterkant. 
 • De deur is open en u mag plaats nemen in onze wachtruimte. 

Let op: Aan het begin van de Brouwersstraat staat nog een gebouw met nummer 1, namelijk 1A en 1B. Dit kan wat verwarrend zijn. Om die reden hebben we de foto’s hierboven geplaatst. AMOZ zit in het gebouw met de gele brievenbussen, nr. 1/8.
Er zullen t.z.t. foto’s op onze facebookpagina geplaatst worden zodat u alvast een indruk kunt krijgen: www.facebook.com/andersmogenzijn

Naast sessie’s in onze praktijk, zijn er bij AMOZ collega’s die ook de mogelijkheid van wandelcoaching of online coaching (videocall) bieden. Als u hier interesse voor hebt, laat u best deze voorkeur weten in het aanmeldformulier of tijdens uw eerste gesprek.


Tarieven?

Ongewone tijden vragen helaas soms om ongewone maatregelen.
Gezien de ongeziene en onwerkelijke stijging van de kosten, zowel privé als professioneel,
zijn sommige collega`s helaas verplicht om opnieuw een prijsstijging door te voeren.
Als u reeds in begeleiding bent, dan brengt je begeleider zelf je op de hoogte indien er een steiging is bij hem/haar.

Vanaf 1 november 2022 wordt de prijs opnieuw geïndexeerd.
De gezondheidsindex is voorbije maanden zoals u weet enorm gestegen, waardoor er ook bij mijn tarief meteen een hele som bij komt.
De nieuwe prijs bedraagt 70 euro voor een sessie van een uur.
Avondafspraken zullen aan hetzelfde tarief van 70 euro verrekend worden, dus zonder extra avondbijdrage.

In december herbekijken we of ik deze prijs gewoon kan aanhouden in januari 2023, of dat we toch nog een kleine indexering doe aan het begin van het jaar zoals de gewone gang van zaken is.

Onze excuses voor het relatief laat aankondigen van deze prijsstijging. Deze zat in september al in ons hoofd, maar er was toen de hoop dat we het ook zo nog wel zouden redden tot de indexering in januari. Op dit moment hebben we helaas zelf niet de optie om verder af te wachten. We hebben geen reserves om met minder nettoloon (door de enorm gestegen professionele kosten van huur, energie, boekhouder) toe te komen in een wereld waarin alles een pak duurder geworden is en we eigenlijk dus net meer inkomen nodig heb.

Voor nieuwe aanmeldingen en voor iedereen vanaf 1 februari 2022 bedraagt de prijs voor een individuele begeleiding of coaching van een uur 63 euro voor een uur begeleiding.

Op vraag zijn ook langere sessies mogelijk. Dit gebeurt vooral bij de begeleiding van partners, koppels en gezinnen. Begeleidingen van anderhalf uur kosten 94,5 euro.

De avondbijdrage van 5 euro voor begeleidingen die duren tot na 18 u. blijft bij de meeste medewerkers behouden.

De kostprijs voor vorming bedraagt per thema (autismespectrum/adhd) 120 euro voor een uur, plus 40 euro per half uur. Dus 160 euro voor anderhalf uur, 200 euro voor twee uur, enzovoort. Plus vervoersonkosten aan 0,35 euro per km.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Bij eventuele wijzigingen van onze tarief, baseren we ons op de gezondheidsindex.

Opmerkingen

Amoz is een kosten delend samenwerkingsverband tussen verschillende psychologen, orthopedagogen en coaches. We delen een visie, een website, een wachtlijst, bureauruimtes, materiaal en expertise. We werken echter allemaal volledig zelfstandig en onder ons eigen ondernemingsnummer. U vindt de concrete ondernemingsnummers bij de voorstelling van onze teamleden.

Afspraken die niet geannuleerd worden, worden volledig aangerekend. Afspraken die meer dan 48 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend. Voor afspraken die later geannuleerd worden, geldt bij overmacht een vergoeding van 20 euro en anders de volledige prijs. 

Frequentie?

De frequentie van de begeleidingssessies is samen af te spreken. De meeste mensen komen aanvankelijk één keer per week of om de twee weken. Zodra hun leven terug wat meer op rails is, bouwen ze deze frequentie geleidelijk af. Het is ook mogelijk om (bv. om financiële redenen) onmiddellijk aan een lagere frequentie, bv. één keer om de twee weken, af te spreken.

Terugbetaling?

Wellicht vernam u recent het nieuws in de media dat de sessies bij klinisch psychologen en orthopedagogen weldra terugbetaald zullen worden. Zeer hoopvol nieuws, ware het niet dat er zeer veel voorwaarden aan verbonden blijken en dat er daarmee ook veel vragen en bezorgdheden rijzen…
Wanneer we meer informatie hebben, zullen we dit hier delen. Op dit moment kunnen we jammer genoeg nog niet werken met dit nieuwe systeem, wanneer dit wel zou kunnen, weten we op dit moment nog niet.
Vanuit Amoz volgen we op de voet op welke manier wij ons zouden kunnen conventioneren zodat we voor terugbetaling kunnen samenwerken met de zorgnetwerken in de regio.
Voor ons is het een voorwaarde dat we hierbij onze visie kunnen bewaren en het beroepsgeheim kunnen bewaren (bij het verplicht opstellen en delen van een zorgbilan). Op dit moment is dit nog niet helemaal duidelijk.

CM breidt vanaf 01/01/2022 haar terugbetalingsregeling uit.

Nu worden ook klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen terugbetaald, waar voorheen enkel psychotherapeuten op hun lijst van terugbetaling konden genieten.

Voor volwassenen gaat het om 10 euro per sessie (15 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming).
Kinderen en jongeren krijgen 30 euro per sessie terugbetaald (45 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming).

De terugbetalingen zijn wel beperkt tot 24 sessies voor heel je leven.

Zie CM-voordeel psychologische zorg: info voor zorgverleners | CM

Je kan het aanvraagformulier op deze website downloaden en printen 
– vul je basisgegevens bovenaan in, wij vullen dan de rest van het formulier in.

CVISIS Printing (cm.be)

De meeste andere mutualiteiten voorzagen al een beperkte terugbetaling.

Op de website Kostprijs van de GGZ | OPGanG vindt u de link naar overzichtsdocument rond terugbetaling bij alle mutualiteiten 2021 Overzichtstabel terugbetaling psychotherapie.pdf (nimbu.io)

Momenteel is dit het overzicht van 2021, maar dit wordt regelmatig geüpdatet.

Daarnaast vernam u in de media dat er gewerkt wordt aan een ruimere terugbetaling van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen door het Riziv. Dit geldt echter maar voor een deel van de psychologen en orthopedagogen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dienen wij te werken binnen een Conventie. In onze regio zal deze conventie pas ten vroegste in het voorjaar ingaan. We kunnen ons hier nu nog niet voor kandidaat stellen en weten dus ook nog niet of we hiertoe zullen toegelaten worden. 

Opgelet, niet al onze medewerkers zijn klinisch psycholoog/orthopedagoog.
Informeer bij je coach / begeleider of de terugbetaling ook voor hem/haar geldt.


Schuiven naar boven