Over Nicky

Nicky De Decker – klinisch psychologe

 • begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) ASS en/of ADHD
 • begeleiding en coaching van ouders en partners van personen met ASS en/of ADHD

Tijdens één van mijn stages in het laatste jaar middelbaar leerde ik de unieke blik van een kind met autisme (ASS) kennen. Sindsdien is mijn interesse in het neurodivergente denken kenmerkend voor ASS en ADHD alleen maar gegroeid. Door mijn carrièreswitch in 2014, waarbij ik opnieuw ben gaan studeren, heb ik deze bijzondere manier van zijn en denken intussen op vele manieren leren kennen: door stages, mijn werk als psychopedagogisch consulent bij het CLB, mijn huidig werk als zelfstandig klinisch psycholoog, opleidingen bij Autisme Centraal en mijn huidig postgraduaat in Autisme, eigen onderdompeling in onderzoek en ervaringen van deze mensen en tot slot door mijn levenspartner die recent zelf de diagnose van ASS kreeg.

Door mijn eigen grote gevoeligheid en persoonlijke achtergrond kan ik me goed inleven in de leefwereld van mensen met ASS en ADHD. Ik voel zelf een grote connectie met hun neurodivergente denken en zou willen dat deze bijzondere manier van denken in de toekomst zijn plaats krijgt als anders en complementair aan het meer neurotypische denken. Voor mij is het belangrijk dat we elkaars diversiteit en bijhorende unieke kwaliteiten kunnen aanvaarden en vieren.

Ik werk zowel graag met kinderen en jongeren als volwassenen, ouders en koppels. Ik apprecieer het meer speelse werken met kinderen rond het opbouwen van allerlei vaardigheden of het helpen verwerken van moeilijke ervaringen, maar ook het dieper kunnen ingaan op meer existentiële kwesties (je weg vinden in het leven, gevoelens van zinloosheid, …), studies en loopbaan, relationele moeilijkheden, traumaverwerking, … bij volwassenen. Bij jongeren voel ik me vooral betrokken bij het helpen opbouwen van het zelfbeeld, de eigen identiteit en waarden. Aan ouders wil ik graag psycho-educatie meegeven en concrete manieren om thuis met moeilijkheden om te gaan. Door mijn eigen ervaring weet ik bovendien welke uitdagingen ASS in een relatie met zich kunnen meebrengen. Ik wil koppels graag helpen om elkaar beter te leren begrijpen door beter te leren communiceren en zich meer in te leven in elkaar.

Ik sta voornamelijk vanuit het cliëntgericht en het cognitief gedragstherapeutisch kader in relatie met jou. Zo probeer ik jou meer in contact te brengen met jezelf en anderen en probeer ik jou te helpen meer rust in je hoofd en in je leven te krijgen. Ik integreer echter principes en oefeningen vanuit de verschillende psychotherapiestromingen in ons contact gezien ik zelf een brede kijk op psychotherapie heb en me flexibel wil kunnen aanpassen aan jouw behoeften en moeilijkheden, maar ook sterktes. Ook heb ik een specifieke interesse in traumaverwerking.

In mijn vrije tijd verdwijn ik graag in historische romans, films, series en games, maar ook in de natuur tijdens het wandelen. Op reis kan je me steevast in een museum terugvinden, waar ik oude schilderkunst, beeldhouwwerken en artefacten bewonder. Ik leef ook op van nieuwe dingen te leren die mijn hersenen goed doen werken. Ik ben eerder een introvert die regelmatig rust en stilte nodig heeft om de connectie te kunnen maken met zichzelf, maar tegelijk koester ik ook erg de tijd die ik kan doorbrengen met anderen die belangrijk zijn voor mij. Ik vind het belangrijk om met een open geest en een spirituele blik in het leven te staan.

Opleidingen

2021-2022:

 • Postgraduaat Autisme en (rand)normale begaafdheid, UCLL, Diepenbeek
 • Opleidingen bij Autisme Centraal, Gent
  • Basisopleiding in de AutismeCentraalMethodiek: (rand)normale begaafdheid
  • Aangepaste ondersteuning voor kleuters
  • ASS en trauma
 • Opleidingen bij ACT Academie, Deurne
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) basisopleiding
  • ACT bij ASS
 • Focusingtraining niveau 1, Praxis P, Leuven

Basisopleidingen:

 • Master of Science in de psychologie, afstudeerrichting klinische- en gezondheidspsychologie (volwassenen), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
  • Masterproef: Existentiële thema’s in cliëntgerichte psychotherapie, een kwalitatieve verkenning
  • Stage bij Cardiologie en Rookstopbegeleiding op de Liaisionpsychiatrie, Gasthuisberg, UZ Leuven
 • Bachelor of Science in de psychologie, afstudeerrichting klinische- en gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, Gent

Bijkomende opleiding:

Existential well-being counseling: a person centered experiental approach (MOOC), KULeuven via edX

Ondernemingsnummer: 0772.659.537
Erkenningsnummer Compsy: 882131166
Visumnummer: 342431

Schuiven naar boven