Over Kris

Kris Dietvorst, auti-coach

Kris Dietvorst
Kris Dietvorst
 • Begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme.
 • Begeleiding van ouders van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme.
 • Begeleiding van partners en koppels waarin sprake is van autisme.
 • Bijzondere affiniteit met hoogsensitieve personen.
 • Ervaring in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking.
 • Ervaring met het oplossingsgericht en gedragstherapeutisch denkkader.
Werkwijze

In mijn begeleiding heb ik vooral aandacht voor:

 • verheldering
 • verduidelijking
 • voorspelbaarheid.
Hoe?
 • Ik werk zoveel mogelijk visueel op het bord. Ik noteer of teken wat wij bespreken.
 • Ik zorg voor een duidelijke structuur van de inhoud van het gesprek.
 • Ik vraag altijd eerst aan jou wat je wil bespreken.
 • Daarnaast zorg ik ook zelf voor een mogelijke inhoud, doe ik voorstellen.
 • Ik vind het belangrijk om de zaken die aan bod komen theoretisch (en/of wetenschappelijk) te kaderen.
 • We spreken af waar we het volgende keer over zullen hebben.
 • Ik werk vanuit een oplossingsgericht, gedragstherapeutisch en waarderend kader
 • We evalueren na 5 gesprekken of deze werkwijze/begeleiding werkt voor jou.
Waarom?
 • Ik vind het erg boeiend om de wereld van mensen met ASS steeds beter te begrijpen.
 • Ik geloof absoluut in de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van personen met ASS.
 • Ik vind het fijn om samen te zoeken naar oplossingen, om te komen tot mogelijke concrete handvaten.
 • Het geeft me energie om mensen te zien groeien.
Achtergrond
 • Afgestudeerd in 1992 als Gegradueerde in de logopedie. Tijdens stage eerste ervaringen opgedaan met kinderen met ASS. Toen gemerkt dat de wereld van mensen met ASS me enorm boeit.
 • Van 1999 tot 2005 gewerkt in vzw Rozemarijn, een voorziening voor volwassen personen met een beperking (ook ASS). Ik werkte daar als logopediste, vormingsmedewerker en staflid.
 • Van 2005 tot 2016 voltijds gewerkt als Gon-begeleidster met jongeren met ASS in het secundair.
 • In 2013 postgraduaat behaald van Auti-coach in PHL.
 • Van 2012 tot 2016 tevens als auti-coach gewerkt in De Groeipraktijk in Heverlee: individuele coaching van volwassen personen met ASS.
 • 2016- 2018: gewerkt als paramedicus in Don Bosco Groenveld, OV4, type 9, buitengewoon onderwijs voor jongeren met ASS.
 • 2018: gestart bij AMOZ.
 • 2018: vormingsmedewerker bij Brake -out ( pilootprojekt vanuit Konekt).
Interesses
 • Wandelen met mijn honden in de natuur.
 • Theater: kijken, zelf maken en spelen.
Schuiven naar boven