Over Ellen

Ellen Smolders, klinisch psychologe

Ellen Smolders
Ellen Smolders
  • Begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) ASS
  • Studiemethodiek (‘leren leren’) voor leerlingen en studenten met (een vermoeden van) ASS
  • Ervaring met het oplossingsgerichte denkkader

In 2014 studeerde ik af als klinisch psychologe, optie kinderen en adolescenten aan de KU Leuven. Tijdens mijn stage in een Centrum voor Ambulante Revalidatie ontwikkelde ik reeds een specifieke interesse voor het werken met kinderen met een ontwikkelingsproblematiek. Deze interesse voor ontwikkelingsstoornissen in het algemeen en autismespectrumstoornissen (ASS) in het bijzonder is sindsdien enkel nog gegroeid. 

Na mijn studies deed ik uitgebreide ervaring op in het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS, voornamelijk binnen de context van het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. Zo ondersteunde ik als GON-begeleidster zowel kleuters, leerlingen (basis- en secundair onderwijs) als hogeschoolstudenten met ASS en/of ADHD. Hierdoor ontwikkelde ik een sterke affiniteit met deze doelgroep en legde ik de basis voor het geven van begeleidingen op een praktische, ondersteunende en empathische manier, met aandacht voor zowel sterke als minder sterke kanten. 

In juni 2017 voltooide ik het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’. Bij deze methodiek ligt de focus op de krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van de cliënt. Samen ga je op zoek naar een zinvol perspectief.

Tijdens mijn begeleidingen ga ik vraag-gestuurd te werk, wat betekent dat ik de begeleiding probeer af te stemmen op de specifieke noden van de persoon in kwestie. Zo kunnen o.a. volgende thema’s aan bod komen: psycho-educatie omtrent ASS (en ADHD), aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden, ondersteuning bij structureren en organiseren, studiemethodiek, vergroten van zelfinzicht, stresshantering, omgaan met gevoelens en gedachten etc.

Mijn motto is: “Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.”

Begeleidingen

  • Begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) ASS
  • Studiemethodiek (‘leren leren’) voor leerlingen en studenten met (een vermoeden van) ASS
  • Ervaring met het oplossingsgerichte denkkader
Schuiven naar boven