Over Daan

Daan Sneyers – klinisch psycholoog

  • Begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen met autisme en/of adhd
  • Begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen met een vermoeden van autisme en/of adhd
  • Begeleiding van ouders en partners van jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of adhd 
  • Ervaring met het (cognitief) gedragstherapeutische denkkader

Wat meer over mezelf

De eerlijkheid, directheid en open geest die heel veel mensen met autisme en/of ADHD typeren, spreekt mij enorm aan. Tijdens mijn opleiding tot master in de klinische psychologie aan de KU Leuven (boeiend, maar erg theoretisch), werd mijn interesse in autisme en ADHD al opgewekt. Toen ik hierna als opvoeder werkte, leerde ik een heleboel kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders kennen uit verschillende doelgroepen (naast autismespectrumstoornis en ADHD ook hechtingsproblemen, gedragsproblemen, depressie, eetproblemen,…). Het werd me al snel duidelijk dat ik in de praktijk ook heel vaak een goede klik heb met mensen met autisme en/of ADHD, wat me er toe bracht om me hier verder op toe te leggen bij Amoz.

Ik ben een positief ingesteld persoon met een open geest. Mezelf uitdagen en nieuwe ervaringen opdoen, is iets wat mij nieuwe energie geeft. Dat is één van de redenen waarom ik psychologie gestudeerd heb en daarna in de sociale sector ben gestapt. Samen zoeken met een cliënt naar de belangrijkste vragen en antwoorden die kunnen helpen om meer voldoening en plezier te beleven, is voor mij de essentie van dit werk.

Buiten het werk is mijn belangrijkste hobby muziek.

Voor mij is de belangrijkste basis van een goede werkrelatie een wederzijds respect. Ik doe mijn uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn en op gelijke hoogte samen te werken met cliënten. Mensen kennen zichzelf immers al veel langer en beter dan dat ik ze ken, ik heb dus hun expertise nodig om in te schatten of een bepaald idee voor hun zou kunnen werken!
Het gedrags-therapeutische denken is in mijn ogen een heel interessante denkpiste. Samen met cliënten zoom ik in op belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Hierbij proberen we om te ontdekken welke onderliggende gedachten en gevoelens belangrijk zijn/waren bij het maken van beslissingen.
Sommige van deze gedachten zullen we in vraag stellen en/of aanvullen met andere positieve én realistische gedachten. Deze manier van werken zorgt voor meer inzicht in het eigen denken en doen. Dit helpt om bewust succeservaringen op te zoeken, maar dit kan ook helpen om een negatieve spiraal te doorbreken. De positieve spiraal waar we samen naar op zoek gaan, kan helpen om een beter zelfbeeld te krijgen en je dus ook beter te gaan voelen.

Visumnummer: 262402
Ondernemingsnummer: 0536.814.628
Inschrijvingsnummer Psychologencommissie: 841112314

Schuiven naar boven