Cursus voor (groot)ouders van kinderen en jongeren met autisme (tot 16 jaar)

Voor wie?

Voor mensen die zorg dragen voor een kind of jongere met een autismespectrumstoornis.

 • Er wordt voorrang gegeven aan ouders en grootouders van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis 
 • Indien voldoende ruimte kunnen andere mensen die mee zorg dragen voor een kind of jongere met autismespectrumstoornis aansluiten 

Wanneer?

Zeven sessies, telkens op dinsdagavond van 18u30 tot 21u.
Data voor deze groepen liggen nog niet vast. U kan uw interesse doorgeven via mail.

Waar?

Vergadercomplex CM Leuven, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

Kostprijs

 • CM-leden: 70,50 euro per persoon, voor de hele reeks. Met VT: 35,50 euro.
 • Niet CM-leden: 90,50 euro per persoon, voor de hele reeks
 • Uitgebreide syllabus is inbegrepen. 

Lesgever

De cursus wordt gegeven door Daan Sneyers, klinisch psycholoog en auti-coach bij Amoz (centrum voor mensen met autisme en/of adhd).

Inhoud van de cursus 

 • Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrijpen van wat autisme is, van binnenuit (waarnemen en denken). U krijgt meer inzicht in wat er in uw zoon of dochter omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen.
 • Gewapend met deze inzichten bekijken we welke aanpak werkt voor kinderen en jongeren met autisme.
 • We passen deze kennis toe op een aantal situaties en problemen uit jullie ervaring met jullie zoon of dochter. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen!
 • Daarna bekijken we een aantal thema’s waar veel ouders van kinderen over piekeren: school, vriendjes, eetsituaties, omgang met broers en zussen, toekomst,… 

Opbouw van de cursus 

 • Sessie 1: Kennismaking. Autistisch gedrag: sociale interactie en communicatie. 
 • Sessie 2: Autistisch gedrag: soepelheid in denken en doen. Autistisch denken: gerichtheid op details, contextblindheid. 
 • Sessie 3: Autistisch denken: toepassing contextblindheid, plannen en organiseren, inleving. 
 • Sessie 4: Autistisch waarnemen. Met autistische bril kijken naar probleemgedrag en aanpak hierop afstemmen. 
 • Sessie 5: Situaties aanpassen aan het autisme, verduidelijken, structureren, vaardigheden aanleren. 
 • Sessie 6: Thema’s: functioneren in het gezin, school, vriendjes, vrije tijd. 
 • Sessie 7: Thema’s: hulpverlening en tegemoetkoming, zelfredzaamheid, relaties, toekomst. 

Info en inschrijven 

Nog vragen? Niet aarzelen, gewoon even bellen of mailen!

Interesse, maar kan u niet (op dinsdag of ) op deze data? 
Laat het ons weten; bij voldoende vraag starten we ook op een ander moment.

Schuiven naar boven