Cursus voor ouders van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme/ A.S.S.

Praktisch

Lesgever

De cursus wordt gegeven door Lilly Borremans, orthopedagoge bij Amoz (centrum voor mensen met autisme en/of adhd).  Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme(spectrumstoornis) en/of adhd en hun ouders en partners.

Inhoud van de cursus 

 • Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrijpen van wat autisme is, van binnenuit (waarnemen en denken). U krijgt meer inzicht in wat er in uw zoon of dochter omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen.
 • Gewapend met deze inzichten bekijken we welke aanpak werkt voor personen met autisme.
 • We passen deze kennis toe op een aantal situaties en problemen uit jullie ervaring met jullie zoon of dochter. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen!
 • Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, naargelang de aard en noden van de groep : school, werk, vrije tijd, sociaal contact,…

Opbouw van de cursus – voorbeeld

 • Sessie 1:
  Kennismaking. Autistisch gedrag: sociale interactie en communicatie
 • Sessie 2:
  Autistisch gedrag: soepelheid in denken en doen.
  Autistisch denken: gerichtheid op details, contextblindheid.
 • Sessie 3
  Autistisch denken: toepassing contextblindheid, plannen en organiseren, inleving.
 • Sessie 4:
  Autistisch waarnemen. Met autistische bril kijken naar probleemgedrag en aanpak hierop afstemmen.
 • Sessie 5:
  Situaties aanpassen aan het autisme, verduidelijken, structureren,
  vaardigheden aanleren.
 • Sessie 6:
  Thema’s: functioneren in het gezin, school, vriendjes, vrije tijd.
 • Sessie 7:
  Thema’s: hulpverlening en tegemoetkoming, zelfredzaamheid,
  relaties, toekomst.

Schuiven naar boven