Begeleiding autisme

Onze mensvisie, van waaruit elke coaching vertrekt

Anders mogen zijn

Je mag helemaal zijn wie je bent. Je bent -gelukkig- heel anders dan anderen. Je hoeft niet per se 'zo normaal mogelijk' te worden. Je hoeft niet per se 'zo normaal mogelijk' te zijn. De bedoeling is leren leven met (mogen) beperkingen hebben. Moeilijke situaties leren zien als een uitdaging om er goed mee om te gaan. We zoeken hoe we er voor jou het allerbeste van kunnen maken, hoe jij het best kan functioneren in deze maatschappij. Je hoeft niet compleet te veranderen. We proberen niet het autisme ‘uit te roeien’, want er zitten ook positieve kanten aan (bv. aandacht voor details). Maar het zal wel nodig en goed zijn om in sommige dingen te groeien. En tegelijk gaan we proberen jouw sterke kanten (of ze nu met autisme te maken hebben of niet) nog te versterken en erop te bouwen. Bovendien kijken we naar de omgeving waarin je leeft, en helpen we ouders/partners/collega’s/… om jou te begrijpen en een manier te vinden die zowel hen als jou recht aandoet.

Samen op weg

We geloven dat jij jouw 'weg' al in je hebt, dat we je er alleen mee naartoe moeten leiden, je meer jezelf laten worden. We staan niet boven jou en we gaan je weg niet uitstippelen. We staan naast je. We zoeken samen waar jij echt naartoe wil en hoe we dat kunnen realiseren. Zodat jij het beste uit je leven kan halen, en zodat je het mooiste wordt wat je maar worden kan: jezelf.

Geloof in het goede in jou, en in alle mensen

We geloven in het goede van mensen, van àlle mensen. We geloven dat er een goede kern zit in jou, ongeacht je problematiek of voorgeschiedenis. Natuurlijk zullen we je gedrag niet steeds goedkeuren, maar we zullen het proberen te begrijpen en er zo nodig een alternatief voor proberen te bieden. Het is onze bedoeling iemand te zijn die altijd achter jou staat en oprecht in jou gelooft. We  geloven dat jij en je omgeving kunnen veranderen en groeien, als je dat zelf wil en met bepaalde grenzen uiteraard, maar voldoende om steeds een perspectief te hebben.

Wat we zoal kunnen doen tijdens de coaching

 • Psycho-educatie en hulp bij de verwerking van je diagnose.
 • We  besteden bewust veel aandacht aan je sterke kanten en groeimogelijkheden.
 • Je krijgt uitgebreid de kans om je verhaal te doen, als je dat wenst.
 • We structureren de chaos die vaak in je leeft.
 • We zoeken samen naar oplossingen voor de concrete problemen waar je momenteel mee geconfronteerd wordt.
 • Er is ruim aandacht voor het brengen van regelmaat en duidelijkheid in je dagdagelijkse leven.
 • Bij alles wat we bespreken, hebben we er oog voor dat het je ook lukt om het in de praktijk te brengen.
 • Vaak leven er vele vragen rond de sociale werkelijkheid. We proberen je zo goed als mogelijk uit te leggen hoe andere mensen in elkaar zitten, waarom ze doen wat ze doen en zeggen wat ze zeggen, en hoe jij hierop kan inspelen en reageren.
 • Indien je dit wenst kunnen we  je ook helpen om bepaalde vaardigheden te verwerven, zoals bv. een praatje maken met iemand, zien of iemand nog geïnteresseerd is in wat je zegt, je gevoelens herkennen of omgaan met nieuwe situaties.
 • Indien nodig bekijken we samen hoe je sommige negatief gekleurde of dwangmatige gedachten door meer realistische gedachten kan vervangen.
 • We kunnen samen bekijken hoe we het netwerk van mensen om jou heen kunnen uitbreiden, op zoek gaan naar zinvolle vrijetijdsbesteding of geschikt werk. Indien nodig kan ook gezocht worden naar aanvullende dienstverlening zoals gon-begeleiding, arbeidstrajectbegeleiding, thuisbegeleiding, aanpassingen op het werk.
 • ...
 • We zijn  uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim. Niets uit onze sessies wordt zo maar doorverteld aan anderen zonder jouw toestemming.
 • Je partner en/of je ouders betrekken we als het nodig is en als jij het goed vindt bij de coaching.

Coaching en communicatie op maat

Je coaching is even uniek als jezelf

Elke coaching is anders, want elke persoon is anders. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden; we bekijken wat voor jou nuttig en nodig is. Jouw verwachtingen worden steeds openlijk besproken in de eerste sessie, er wordt gekeken in welke mate we aan deze verwachtingen tegemoet kunnen komen (zo nodig wordt er doorverwezen) en doelen worden samen bepaald. Wanneer je zelf geen hulpvraag zou hebben, wordt eerst gewerkt rond het duidelijk krijgen van de hulpvraag, bv. vanuit een vraag van de omgeving (ouders, partner,…).

Duidelijke communicatie

Met coaching gaat uiteraard heel veel communicatie gepaard. Deze communicatie wordt volledig aangepast aan wat voor jou werkt. Er wordt veel gevisualiseerd, er wordt veel opgeschreven, er worden veel schema’s gemaakt. Soms werken we met werkblaadjes of met (zelfgemaakte) lijstjes over bepaalde onderwerpen, bv. over ‘omgaan met overspoeld worden door details’ of ‘waarover kan je zoal beginnen praten’. Alle aanpassingen die je wenst en  moeilijkheden die je ervaart zijn bespreekbaar, of het nu gaat om ‘stop’ kunnen zeggen als vragen te persoonlijk worden, zintuiglijke overprikkeling uitschakelen, visualiseren of het tempo verlagen.

Zo goed als altijd zetten we de essentie van de sessie op papier. Meestal nemen we na elk onderwerp even de tijd om te noteren. Dit vertraagt het tempo, structureert en zorgt ervoor dat we beiden goed kunnen volgen. Zodat het overzichtelijk en tastbaar wordt, zodat de chaos in je hoofd minder groot wordt. We structureren en bewaken mee de agenda die we samen met jou opgesteld hebben; we voorkomen dat je je kan verliezen in details of associaties. Achteraf kan je een kopie van de nota’s mee naar huis nemen en zo de essentie van het gesprek bijhouden. Je kan de nota’s eventueel ook gebruiken om je partner of ouders een stukje inzage te geven in wat er besproken is, zonder dat  je er zelf over hoeft te vertellen. Bovendien zorgen die nota’s ervoor dat afspraken duidelijk op papier staan. Dubbele boodschappen en verborgen agenda’s worden ten allen tijde vermeden.

Onze visie op begeleidingen van kinderen met autisme

In de begeleiding mag ieder kind zijn wie hij of zij is. Je kind hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk te worden’ of  ‘zo normaal mogelijk te zijn’. Je kind is anders dan de andere kinderen. We proberen het autisme niet uit te roeien, want er zitten ook veel positieve kanten aan (bvb. aandacht voor details, gewetensvolheid, …). Wel proberen we de wereld voor je kind wat meer hanteerbaar en (be)grijpbaar te maken. Op een manier die voor je kind het beste werkt. Door het autisme en de gevolgen ervan op een aangepaste en hanteerbare wijze begrijpbaar te maken voor je kind. En door samen met je kind op zoek te gaan naar wie hij of zij juist is, naar punten waar hij of zij heel goed in is alsook naar punten waar hij of zij problemen ondervindt. We bekijken hoe je kind beter kan worden en kan groeien in deze minder ontwikkelde punten. Zeer praktisch en concreet, op maat van je kind. Samen met jullie, als ouders, zodat ook jullie begrijpen waarom kinderen met autisme zich soms anders gedragen dan andere kinderen. Zodat je kind zichzelf kan worden en zijn, zichzelf op zijn of haar best.

Wat we zoal kunnen doen tijdens een begeleiding:

 • Je kind op een aangepaste en hanteerbare wijze verduidelijken wat autisme is en hoe het zich kan uiten in je leven, bvb. aan de hand van de interessesfeer van je kind, ...
 • Het zelfconcept van je kind verbeteren zodat je kind zichzelf ziet als iemand die anders is, maar daarom niet minder waard
 • Veel aandacht besteden aan de positieve eigenschappen en de groeimogelijkheden van je kind
 • Je kind meer inzicht doen verwerven in de gedachten, gevoelens en bedoelingen van anderen (aan de hand van concrete voorbeelden) zodat je kind zich beter kan behelpen in sociale situaties. Bvb. het aanscherpen van het vermogen om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden
 • Je kind helpen bij het opbouwen van een grotere woordenschat bij het omschrijven van emoties zodat je kind beter kan verwoorden hoe hij of zij zich voelt en ook beter kan aanvoelen hoe jullie (ouders) zich voelen
 • Tips en methodes aanleren, aan zowel je kind als aan jullie (ouders), om structuur en regelmaat in te bouwen in het leven van je kind
 • Hulp bij het structureren van schooltaken, vrije tijdsbestedingen, ...
 • Inspelen op concrete situaties en/of moeilijkheden die je kind of jij als ouder ondervindt
 • ...

Elke begeleiding is individueel en op maat van je kind. Dit wil zeggen dat de begeleiding wordt aangepast aan je kind en zijn of haar leefwereld. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden. De begeleidingen zijn concreet en gestructureerd van aard binnen een duidelijk kader zodat je kind weet waaraan hij of zij zich mag verwachten. Om het voor je kind hanteerbaar te maken, wordt er veel gevisualiseerd, bvb. aan de hand van pictogrammen en werkblaadjes, ... Daarnaast hechten we er ook veel belang aan om ook de ouders te begeleiden bij hun vragen en bezorgdheden.

Schuiven naar boven