Begeleiding ADHD

Onze mensvisie, van waaruit elke coaching vertrekt

Anders mogen zijn

Je mag helemaal zijn wie je bent. Je bent -gelukkig- heel anders dan anderen. Je hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk’ te worden. De bedoeling is leren leven met (mogen) beperkingen hebben. Moeilijke situaties leren zien als een uitdaging om er goed mee om te gaan. We zoeken hoe we er voor jou het allerbeste van kunnen maken, hoe jij het best kan functioneren in deze maatschappij. Je hoeft niet compleet te veranderen. We proberen niet de adhd ‘uit te roeien’, want er zitten ook positieve kanten aan (bv. creativiteit). Maar het zal wel nodig en goed zijn om in sommige dingen te groeien. En tegelijk gaan we proberen jouw sterke kanten (of ze nu met adhd te maken hebben of niet) nog te versterken en erop te bouwen. Bovendien kijken we naar de omgeving waarin je leeft, en helpen we ouders/partners/collega’s/… om jou te begrijpen en een manier te vinden die zowel hen als jou recht aandoet.

Samen op weg

We geloven dat jij jouw ‘weg’ al in je hebt, dat ik je er alleen mee naartoe moet leiden, je meer jezelf laten worden. We staan niet boven jou en we gaan je weg niet uitstippelen. We staan naast je. We zoeken samen waar jij echt naartoe wil en hoe we dat kunnen realiseren. Zodat jij het beste uit je leven kan halen, en zodat je het mooiste wordt wat je maar worden kan: jezelf.

Geloof in het goede in jou, en in alle mensen

We geloven in het goede van mensen, van àlle mensen. We geloven dat er een goede kern zit in jou, ongeacht je problematiek of voorgeschiedenis. Natuurlijk zullen we je gedrag niet steeds goedkeuren, maar we zullen het proberen te begrijpen en er zo nodig een alternatief voor proberen te bieden. Het is onze bedoeling iemand te zijn die altijd achter jou staat en oprecht in jou gelooft. We geloven dat jij en je omgeving kunnen veranderen en groeien, als je dat zelf wil en met bepaalde grenzen uiteraard, maar voldoende om steeds een perspectief te hebben.

Wat we zoal kunnen doen tijdens de coaching

 • Psycho-educatie en hulp bij de verwerking van je diagnose.
 • We besteden bewust veel aandacht aan je sterke kanten en groeimogelijkheden.
 • Je krijgt uitgebreid de kans om je verhaal te doen. We luisteren naar je. Tegelijk structureren we indien nodig de chaos die vaak in je leeft.
 • We maken samen een plan op om dingen aan te pakken en jouw doelen stap voor stap gerealiseerd te krijgen. Bij alles wat we bespreken, zijn we er zeer attent op dat het je ook lukt om het in de praktijk te brengen én vol te houden.
 • We zoeken samen naar oplossingen voor de concrete problemen waar je momenteel mee geconfronteerd wordt.
 • Vaak leven er vele vragen rond organisatie van werk/studies/huishouden/dagelijks leven, rond opstaan en slapen gaan, rond dingen verliezen en vergeten. We spelen hier via heel wat praktische tips op in.
 • Indien je dit wenst kunnen we je ook helpen om bepaalde vaardigheden te verwerven, zoals bv. het gebruik van een agenda, het ontwikkelen van een systeem voor administratie, leren leren, een huishouden organiseren.
 • Indien nodig bekijken we samen hoe je sommige negatief gekleurde of dwangmatige gedachten door meer realistische gedachten kan vervangen.
 • ...
 • We zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim. Niets uit onze sessies wordt zo maar doorverteld aan anderen zonder jouw toestemming.
 • Je partner en/of je ouders betrek ik als het nodig is en als jij het goed vindt bij de coaching.

Coaching en communicatie op maat

Je coaching is even uniek als jezelf

Elke coaching is anders, want elke persoon is anders. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden; we bekijken wat voor jou nuttig en nodig is. Jouw verwachtingen worden steeds openlijk besproken in de eerste sessie, er wordt gekeken in welke mate ik aan deze verwachtingen tegemoet kan komen (zo nodig wordt er doorverwezen) en doelen worden samen bepaald. Wanneer je zelf geen hulpvraag zou hebben, wordt eerst gewerkt rond het duidelijk krijgen van de hulpvraag, bv. vanuit een vraag van de omgeving (ouders, partner, ...).

Duidelijke communicatie

Zo goed als altijd zetten we de essentie van de sessie op papier. Meestal nemen we na elk onderwerp even de tijd om te noteren. Dit vertraagt het tempo, structureert en zorgt ervoor dat we beiden goed kunnen volgen. Zodat het overzichtelijk en tastbaar wordt, zodat de chaos in je hoofd minder groot wordt. We structureren en bewaken mee de agenda die we samen met jou opgesteld hebben; we voorkomen dat je je kan verliezen in details of associaties. Achteraf kan je een kopie van de nota’s mee naar huis nemen en zo de essentie van het gesprek bijhouden. Bovendien zorgen die nota’s ervoor dat afspraken duidelijk op papier staan. Dubbele boodschappen en verborgen agenda’s worden ten allen tijde vermeden.

Onze visie op begeleidingen van kinderen met adhd

In de begeleiding mag ieder kind zijn wie hij of zij is. Je kind hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk te worden’. Je kind is anders dan de andere kinderen. We proberen de adhd niet uit te roeien, want er zitten ook veel positieve kanten aan (bvb. creativiteit, ...). Wel helpen we je kind op een praktische en concrete manier om te gaan met de problemen en moeilijkheden die voortvloeien uit zijn of haar adhd. Door je kind op maat uit te leggen wat adhd juist betekent. En door samen met je kind op zoek te gaan naar waar hij of zij goed in is en wat iets minder goed lukt. Met een focus op sterke punten, maar ook met aandacht voor de problemen en de moeilijkheden waar je kind tegenaan botst. We bekijken hoe je kind kan omgaan met deze problemen, en meer structuur en routine kan inbouwen. Zeer praktisch en concreet, aan de hand van voorbeelden, op maat van je kind. Samen met jullie, als ouders, zodat ook jullie begrijpen wat adhd is, wat de valkuilen zijn en hoe je er mee om kan gaan.

Wat we zoal kunnen doen tijdens een begeleiding:

 • Je kind op een aangepaste en hanteerbare wijze verduidelijken wat adhd is en welke moeilijkheden en problemen je hierdoor kan ondervinden
 • Het zelfconcept van je kind verbeteren zodat je kind zichzelf ziet als iemand die anders is, maar daarom niet minder waard. Je kind zijn of haar beperkingen leren aanvaarden
 • Veel aandacht besteden aan de positieve eigenschappen van je kind, maar ook aan de ontwikkelpunten en de groeimogelijkheden
 • Inspelen op concrete situaties en moeilijkheden die je kind of jij als ouder ondervindt. Aanreiken van praktische tips om hiermee om te gaan
 • Je kind helpen zijn of haar schooltaken en vrijetijdsbestedingen te organiseren en te structureren
 • Je kind tips geven en methodes aanleren om zijn of haar impulsen te controleren
 • Je kind tips geven en methodes aanleren om zich beter te concentreren
 • ...

Elke begeleiding is individueel en op maat van je kind. Dit wil zeggen dat de begeleiding wordt aangepast aan je kind en zijn of haar leefwereld. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden. De begeleidingen zijn concreet en gestructureerd van aard binnen een duidelijk kader zodat je kind weet waaraan hij of zij zich mag verwachten. Om het voor je kind hanteerbaar te maken, wordt er veel gevisualiseerd, bvb. aan de hand van pictogrammen en werkblaadjes, ... Daarnaast hechten we er ook veel belang aan om ook de ouders te begeleiden bij hun vragen en bezorgdheden.

Schuiven naar boven