Samenwerking

Voor diagnostiek en medicamenteuze ondersteuning verwijst Amoz door naar andere diensten en psychiaters, met wie wij een nauw contact onderhouden.

Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
Voor diagnostiek van kinderen en jongeren met een vermoeden van adhd:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van autismespectrumstoornis:
Voor diagnostiek van volwassenen met een vermoeden van adhd:
Voor medicatie bij volwassenen:
Voor medicatie bij kinderen en jongeren:

 

Links

Autisme
ADHD
Ontwikkelingsstoornissen

 

| websiteontwikkeling: Karel Titeca |