Gespreksgroep voor partners van volwassenen met autisme/ASS

Voor wie?

Partners van mensen met een autismespectrumstoornis (A.S.S., autisme, syndroom van Asperger). Ook partners van mensen met een sterk vermoeden van autismespectrumstoornis zijn welkom.

Praktisch
Inhoud en opbouw van de gespreksgroep

In deze groep willen we

maar tegelijk ook

Eerst staan we stil bij autisme /A.S.S., om het nog beter te begrijpen, ook van binnenuit. Je krijgt meer inzicht in wat er in je partner omgaat en wat er ten grondslag ligt aan de dingen die moeilijk lopen. We bekijken de invloed van het autistisch waarnemen en denken op een partnerrelatie.

Uiteraard steeds gekoppeld aan jullie eigen ervaringen !

Aangezien communicatie een steeds terugkerend probleem is in relaties waarin één van beide partners autismespectrum heeft, staan we vervolgens stil bij hoe we de communicatie kunnen verbeteren. Uiteraard met aandacht voor wat er bij jullie moeilijk loopt en wat bij jullie wél werkt.

De thema’s van de drie laatste bijeenkomsten worden bepaald in onderling overleg. Iedereen krijgt de kans om zelf een aantal thema’s aan te geven die zeker aan bod moeten komen. Elke avond start met een inleiding op het thema. Dan gaan we samen praten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren, … .

Thema’s die zeker aan bod kunnen komen, zijn opvoeding van de kinderen (met of zonder autisme), het huishouden geregeld krijgen, sociaal leven en vrienden, vrije tijd (samen leuke dingen doen), gevoelens, houden van en het al dan niet uiten hiervan, seksualiteit en intimiteit, ... .

Inschrijven, vragen, interesse?

Mail je gegevens naar daan@autisme-adhd.be of bel Daan op 0477/33 97 32.