Coaching autisme

  1. Onze mensvisie, van waaruit elke coaching vertrekt
  2. Wat we zoal kunnen doen tijdens de coaching
  3. Coaching en communicatie op maat

 

1. Onze mensvisie, van waaruit elke coaching vertrekt

Anders mogen zijn

Je mag helemaal zijn wie je bent. Je bent -gelukkig- heel anders dan anderen. Je hoeft niet per se 'zo normaal mogelijk' te worden. Je hoeft niet per se 'zo normaal mogelijk' te zijn. De bedoeling is leren leven met (mogen) beperkingen hebben. Moeilijke situaties leren zien als een uitdaging om er goed mee om te gaan. We zoeken hoe we er voor jou het allerbeste van kunnen maken, hoe jij het best kan functioneren in deze maatschappij. Je hoeft niet compleet te veranderen. We proberen niet het autisme ‘uit te roeien’, want er zitten ook positieve kanten aan (bv. aandacht voor details). Maar het zal wel nodig en goed zijn om in sommige dingen te groeien. En tegelijk gaan we proberen jouw sterke kanten (of ze nu met autisme te maken hebben of niet) nog te versterken en erop te bouwen. Bovendien kijken we naar de omgeving waarin je leeft, en helpen we ouders/partners/collega’s/… om jou te begrijpen en een manier te vinden die zowel hen als jou recht aandoet.

Samen op weg

We geloven dat jij jouw 'weg' al in je hebt, dat we je er alleen mee naartoe moeten leiden, je meer jezelf laten worden. We staan niet boven jou en we gaan je weg niet uitstippelen. We staan naast je. We zoeken samen waar jij echt naartoe wil en hoe we dat kunnen realiseren. Zodat jij het beste uit je leven kan halen, en zodat je het mooiste wordt wat je maar worden kan: jezelf.

Geloof in het goede in jou, en in alle mensen

We geloven in het goede van mensen, van àlle mensen. We geloven dat er een goede kern zit in jou, ongeacht je problematiek of voorgeschiedenis. Natuurlijk zullen we je gedrag niet steeds goedkeuren, maar we zullen het proberen te begrijpen en er zo nodig een alternatief voor proberen te bieden. Het is onze bedoeling iemand te zijn die altijd achter jou staat en oprecht in jou gelooft. We  geloven dat jij en je omgeving kunnen veranderen en groeien, als je dat zelf wil en met bepaalde grenzen uiteraard, maar voldoende om steeds een perspectief te hebben.

 

2. Wat we zoal kunnen doen tijdens de coaching

 

3. Coaching en communicatie op maat

Je coaching is even uniek als jezelf

Elke coaching is anders, want elke persoon is anders. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden; we bekijken wat voor jou nuttig en nodig is. Jouw verwachtingen worden steeds openlijk besproken in de eerste sessie, er wordt gekeken in welke mate we aan deze verwachtingen tegemoet kunnen komen (zo nodig wordt er doorverwezen) en doelen worden samen bepaald. Wanneer je zelf geen hulpvraag zou hebben, wordt eerst gewerkt rond het duidelijk krijgen van de hulpvraag, bv. vanuit een vraag van de omgeving (ouders, partner,…).

Duidelijke communicatie

Met coaching gaat uiteraard heel veel communicatie gepaard. Deze communicatie wordt volledig aangepast aan wat voor jou werkt. Er wordt veel gevisualiseerd, er wordt veel opgeschreven, er worden veel schema’s gemaakt. Soms werken we met werkblaadjes of met (zelfgemaakte) lijstjes over bepaalde onderwerpen, bv. over ‘omgaan met overspoeld worden door details’ of ‘waarover kan je zoal beginnen praten’. Alle aanpassingen die je wenst en  moeilijkheden die je ervaart zijn bespreekbaar, of het nu gaat om ‘stop’ kunnen zeggen als vragen te persoonlijk worden, zintuiglijke overprikkeling uitschakelen, visualiseren of het tempo verlagen.

Zo goed als altijd zetten we de essentie van de sessie op papier. Meestal nemen we na elk onderwerp even de tijd om te noteren. Dit vertraagt het tempo, structureert en zorgt ervoor dat we beiden goed kunnen volgen. Zodat het overzichtelijk en tastbaar wordt, zodat de chaos in je hoofd minder groot wordt. We structureren en bewaken mee de agenda die we samen met jou opgesteld hebben; we voorkomen dat je je kan verliezen in details of associaties. Achteraf kan je een kopie van de nota’s mee naar huis nemen en zo de essentie van het gesprek bijhouden. Je kan de nota’s eventueel ook gebruiken om je partner of ouders een stukje inzage te geven in wat er besproken is, zonder dat  je er zelf over hoeft te vertellen. Bovendien zorgen die nota’s ervoor dat afspraken duidelijk op papier staan. Dubbele boodschappen en verborgen agenda’s worden ten allen tijde vermeden.