Begeleiding kinderen met autisme

Onze visie op begeleidingen van kinderen met autisme

In de begeleiding mag ieder kind zijn wie hij of zij is. Je kind hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk te worden’ of  ‘zo normaal mogelijk te zijn’. Je kind is anders dan de andere kinderen. We proberen het autisme niet uit te roeien, want er zitten ook veel positieve kanten aan (bvb. aandacht voor details, gewetensvolheid, …). Wel proberen we de wereld voor je kind wat meer hanteerbaar en (be)grijpbaar te maken. Op een manier die voor je kind het beste werkt. Door het autisme en de gevolgen ervan op een aangepaste en hanteerbare wijze begrijpbaar te maken voor je kind. En door samen met je kind op zoek te gaan naar wie hij of zij juist is, naar punten waar hij of zij heel goed in is alsook naar punten waar hij of zij problemen ondervindt. We bekijken hoe je kind beter kan worden en kan groeien in deze minder ontwikkelde punten. Zeer praktisch en concreet, op maat van je kind. Samen met jullie, als ouders, zodat ook jullie begrijpen waarom kinderen met autisme zich soms anders gedragen dan andere kinderen. Zodat je kind zichzelf kan worden en zijn, zichzelf op zijn of haar best.

Wat we zoal kunnen doen tijdens een begeleiding:

 

Elke begeleiding is individueel en op maat van je kind. Dit wil zeggen dat de begeleiding wordt aangepast aan je kind en zijn of haar leefwereld. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden. De begeleidingen zijn concreet en gestructureerd van aard binnen een duidelijk kader zodat je kind weet waaraan hij of zij zich mag verwachten. Om het voor je kind hanteerbaar te maken, wordt er veel gevisualiseerd, bvb. aan de hand van pictogrammen en werkblaadjes, ... Daarnaast hechten we er ook veel belang aan om ook de ouders te begeleiden bij hun vragen en bezorgdheden.