Begeleiding kinderen met adhd

Onze visie op begeleidingen van kinderen met adhd

In de begeleiding mag ieder kind zijn wie hij of zij is. Je kind hoeft niet per se ‘zo normaal mogelijk te worden’. Je kind is anders dan de andere kinderen. We proberen de adhd niet uit te roeien, want er zitten ook veel positieve kanten aan (bvb. creativiteit, ...). Wel helpen we je kind op een praktische en concrete manier om te gaan met de problemen en moeilijkheden die voortvloeien uit zijn of haar adhd. Door je kind op maat uit te leggen wat adhd juist betekent. En door samen met je kind op zoek te gaan naar waar hij of zij goed in is en wat iets minder goed lukt. Met een focus op sterke punten, maar ook met aandacht voor de problemen en de moeilijkheden waar je kind tegenaan botst. We bekijken hoe je kind kan omgaan met deze problemen, en meer structuur en routine kan inbouwen. Zeer praktisch en concreet, aan de hand van voorbeelden, op maat van je kind. Samen met jullie, als ouders, zodat ook jullie begrijpen wat adhd is, wat de valkuilen zijn en hoe je er mee om kan gaan.

Wat we zoal kunnen doen tijdens een begeleiding:

 

Elke begeleiding is individueel en op maat van je kind. Dit wil zeggen dat de begeleiding wordt aangepast aan je kind en zijn of haar leefwereld. Er zijn geen strikte methodes of handleidingen die moeten gevolgd worden. De begeleidingen zijn concreet en gestructureerd van aard binnen een duidelijk kader zodat je kind weet waaraan hij of zij zich mag verwachten. Om het voor je kind hanteerbaar te maken, wordt er veel gevisualiseerd, bvb. aan de hand van pictogrammen en werkblaadjes, ... Daarnaast hechten we er ook veel belang aan om ook de ouders te begeleiden bij hun vragen en bezorgdheden.